תוכן העניינים

עמוד:5

תוכן העניינים בפתח הספר 7 מבוא 9 פרק ראשון פיוטי ספרות ההיכלות בתפילות ישראל 11 א . ספרות ההיכלות — מהי 11 ? ב . מדוע אין היא ידועה , וכיצד ניתן להכירה 12 ? ג . אלו פיוטים הגיעו מספרות ההיכלות לתפילה 15 ? פרק שני הפיוט הקדום בספרות ההיכלות 39 הקדמה 39 כ"ט פיוטים 42 סיכום 80 פרק שלישי מקורות ומקבילות ל'נשמת כל חי' 84 א . מקומות הופעתה 85 ב . חלקי התפילה 86 ג . תהלים קמה כדגם ספרותי ל'נשמת' 106 ד . זמן חיבורה של תפילת 'נשמת' 107 סיכום 107 פרק רביעי ברכות ופיוטים ביוצר שחרית של שבת 109 א . ברכות ופיוטים בלתי ידועים 109 ב . 'מעשה מרכבה' כמקור ל'אל אדון על כל המעשים' 115 פרק חמישי 'מעשה מרכבה' —מקור להבנת התהוות תפילת שמונה עשרה 121 א . התרומה האפשרית של 'מעשה מרכבה' לחקר התפילה 121

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר