תוכן העניינים

עמוד:7

תוכן העניינים מבוא : כתיבה אזוטרית מהי ! 11 כתיבה וסתירות 112 מניעים 15 י בין יהדות לדתות אחרות ! 16 התאוריה של שטראוס ; 18 התפתחות כרונולוגית ; 24 מבנה הדיון 26 פרק ראשון : ר' שלמה אבן גבירול : ראשית 29 מבנה המציאות ; 30 בנתיבי הפולמוס ; 35 אי עקיבות או כוונה תחילה ? ; 37 השפעה על הוגים אחרים 4-3 פרק שני : ר' יהודה הלוי : קריאה אחרת 45 שמרנות מוצפנת ; 45 כוונה ומעשה ; 48 דחיית הפילוסוף והפילוסופים ; 57 התארים והבריאה ; 62 סיכום 67 פרק שלישי : הרמב"ם : ריבוי פרשנויות 68 נבואת משה ; 69 התכלית ; 80 סיכום ; 103 נספח 1 תימוכין אפשריים לפרשנות הרדיקלית על נבואת משה 105 פרק רביעי : בימי הוויכוחים במאה ה : 13 ר' שמואל אבן תבון , ר' שם טוב אבן פלקירה ורי קלונימוס 112 פרשנויות אזוטריות לבריאה ; 113 פרשנות אזוטרית להשגחה ; 126 סיכום 143 פרק חמישי : הרלב"ג : סדר ואזוטריות 144 בין דעת חכמי התורה לדעת הפילוסוף ; 147 גישת אבן סינא ואבן רשד ; 153 שקילות : ( 1 ) נגד השיתוף 'הגמור' ; 158

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר