ארץ־ישראל והיישוב בפרוץ מלחמת־העולם השנייה

עמוד:11

ארץ ישראל והיישוב בפרוץ מלחמת העולם השנייה למעשה הצטרפה ארץ ישראל למלחמת העולם כמעט תיכף למרד הערבי בשנים . 1939—1936 בשיאו ריתק מרד זה לארץ כשליש מן הצבא הבריטי הסדיר של ימי שלום , וחייב את היישוב למאמץ עליון בתחום הצבאי , הכלכלי והמדיני . אמנם בשנות המרד חלה התקדמות רבה ומרשימה בהתפתחות עצמתה הצבאית של ה"הגנה , " ואף על פי כן לא היה היישוב מסוגל לעמוד תכניות ההגנה על ארץ ישראל במלחמת העולם השנייה הקדמה ארץ ישראל לא היתה לזירת קרבות במלחמת העולם השנייה , ובכל זאת העסיקו שאלות הקשורות בתכנון הגנתה , הן את הצבא הבריטי במזרח התיכון , והן את הנהגת היישוב וראשי ארגון ה"הגנה . " שלוש פעמים במהלך המלחמה : ביולי , 1940 באביב 1941 ובקיץ . 1942 נראה היה כי המלחמה עלולה להגיע לגבולות הארץ , ותכניות הגנתה תעמודנה במבחן הביצוע . חיבור זה הוא מבוא למבחר התעודות המופיעות בהמשכו , ועניינו לבחון את הגישות השונות לשאלת ההגנה על ארץ ישראל על רקע מהלכי המלחמה הכלליים ; לסקור את התכניות שהוכנו אם תגיע המלחמה לגבולות הארץ , ולבדוק את מידת התפתחותן ; לברר באיזו מידה התקימו באותה תקופה תיאום ושיתוף פעולה עם השלטון הבריטי —הצבאי והאזרחי —וכל זאת על רקע מערכת היחסים הכוללת בין היישוב והתנועה הציונית לבין בריטניה . הניתוח מסתמך על תעודות ארכיוניות שחלקן טרם פורסמו ורואות כאן אור לראשונה . בעזרת תעודות אלו ננסה להעריך , מתוך גישה ביקורתית , את ספרות הזכרונות והתיעוד שבעל פה , שעליהם הסתמכה בעיקר עד כה ההיס טוריוגרפיה של התקופה .

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר