פתח דבר

עמוד:10

נוספו הדברים בנספח או בהערה . במאמרים אחדים , בייחוד מאמרים הגותיים שהתבססו על הרצאות בכינוסים למחשבת היהדות , היו לפעמים אזכורים של אנשים ומאורעות שהיו משמעותיים בשעתם והפכו חסרי משמעות במשך השנים . אזכורים מסוג זה הושמטו . נושא שנידון במאמרים מקבילים מיוצג בקובץ רק במאמר אחד , אלא אם כן יש בכל אחד מן המאמרים חידוש משמעותי . עם זאת , קשה היה למנוע חפיפה חלקית מסויימת בין מאמרים , כגון במקרה שדוגמה אחת נידונה בשני מאמרים ובכל אחד מהם היא משולבת היטב עד שהשמטתה תפגום ברצף . באופן עקרוני השתדלנו למעט בהתערבות בלשון הספר . הערות עורך שנוספו על הנוסח המקורי של המאמרים נרשמו בתוך סוגריים מרובעים . בסוף הספר מוצגת רשימת הבמות שבהם פורסמו לראשונה כל המאמרים המכונסים בספר , לפי סדר כרונולוגי . יצויין כי רשימה כוללת של פרסומי פרופ' אליצור עד לשנת תשמ"ה ( שהוכנה ע"י ע' פריש ) הופיעה בשעתה ב'עיוני מקרא ופרשנות' ב' ( בעריכת א' סימון ) הוצאת אוניברסיטת בר אילן תשמ"ו ( עמ' . ( 28-21 פרופ' שמואל ורגון , לשעבר ראש המחלקה לתנ"ך ותלמידו המובהק של המחבר , תרם מעצתו הטובה בתכנון הספר ומבנהו ועשה רבות לקידום הבאתו לדפוס . עזרתו ליוותה אותנו בכל שלבי המלאכה . מר מיכאל אביעוז , דוקטורנט במחלקה לתנ"ך , שקד על התקנת המאמרים לדפוס , על עריכת ההערות ועל מפתוח הקובץ . עריכה לשונית והאחדה של כתיב ודרכי הפנייה , נעשו בידי מר משה שפרבר . גב' אן למדן טרחה רבות בכל שלבי עשיית הספר . ועל כל המלאכה ניצחה מנהלת בית ההוצאה הגב' מרים דרורי . מר שמעון חן ועוברי דפוס "גרפית" הביאו את הספר לכלל גמר . העורכים מביעים את הערכתם למלאכתם היסודית . תודה לכל הגורמים שסייעו בהוצאת הספר : רקטור האוניברסיטה פרופ' יהודה פרידלנדר שליווה וקידם את הקובץ מראשיתו ועד סופו , הוועדה לקידום המחקר של אוניברסיטת בר אילן , מרכז אינגבורג רנרט ללימודי ירושלים , קרן עמו"ס לעידוד מלומדים וסופרים שליד בית נשיא המדינה . קובץ זה , הכולל מגוון רחב של מאמרים בחקר המקרא ובתחומי היסטוריה והגות המשיקים לו , חתום כולו בחותם אחד של מורה דרך גדול . לא זכה פרופ' אליצור לראות את אסופת מאמריו יוצאת לאור בחייו . תהי אסופה זו נר לזכרו .

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר