תוכן העניינים

עמוד:4

שער שלישי ממלכה וקורותיה בראי ההיסטוריוגרפיה המקראית שמואל הנביא והמלוכה 105 ? המלחמה בעמלק . מלחמת שאול בעמלק ומקומה בהגות הנבואית 113 הנער המגיד ומשפטו בצקלג 121 דמותו של דוד לאור ההיסטוריוסופיה המקראית 130 פרשת דוד ובת שבע והמבוכה המוסרית של דורנו 138 דוד בן ישי — מופת לבעלי תשובה 144 עירא היאירי ובני דוד 150 פלישת שישק במקרא : היסטוריוגרפיה נבואית מול מציאות 152 עולת מישע 157 למהות הרגמים במערב ירושלים 164 שער רביעי הרקע ההיסטורי של נבואות משא מואב וכתובת מישע ( ישעיה טו-טז וירמיה מח ) 175 משא מצרים ( ישעיה יט ) 183 בשנת בא תרתן אשדודה ( ישעיה כ ) 192 ישעיהו מול חזקיהו ומראדך בלאדן ( ישעיה לט / מל"ב כ ) 201 בטרם יכה פרעה את עזה ( ירמיה מז ) 210 שני נביאים מול ארבע מפלגות » ירמיהו ויחזקאל בימי גלות יהויכין 219 פולמוס ארון הברית בימי יאשיהו 230 ישראל במדבר העמים ( יחזקאל כ , לב-לח ) 235 נחום הנביא , תקופתו ושליחותו 241 ארץ פלשתים בנבואת צפניה 247 שער חמישי מאוצר מחשבת המקרא תפיסת ההיסטוריה במקרא 253 ארץ ישראל במחשבת המקרא 261 משמעות הגלות במקרא 280 חברה וממלכה בהגות המקראית 294 ישראל ואויביו : מלחמה ושלום במחשבת המקרא 305 חכמות נשים בנתה ביתה — מקומה של האשה בחברה המקראית 313 חכמת הממשל במשל חכמה 325

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר