תוכן העניינים

עמוד:7

כל ההיסטוריה הגדולה מבריאת העולם עד רדת אבותינו למצרים , אינה אלא הרקע והמסגרת להצגת דמותו של אברהם אבינו , שהוא י האדם המאמין הראשון עליו מעידה התורה במפורש "והאמין 3 ה ''' ( טו / ו , ( ואשר ממנו מתחילה הכרת אלוהים על ידי האדם . דבר זה כבר הבחינו וחשו בו רבותינו בעלי המדרש , הלוקחים את הפסוק האמור על אדם הראשון ו "ויברא אלהים את האדם" ( א / כז ) ודורשים עליו ; 'בזכות אברהם שהוא האדם הגדול בענקים . ' כינוי זה "האדם הגדול בענקים" ( יהושע , יד / טו , ( אמור במקרא על אבי משפחת הענקים שהיו ממיסדי חברון הקדמונים , ונקראו כך משום היותם רמי קומה ובעלי מידות גוף גדולות מן המקובל , והמדרש מיסב ביטוי זה על אברהם אבינו משום מידות הרוח שלו , ומשום היותו גם הוא מתושבי חברון הקדמונים ... ... ולפי שאין ענינה של התורה אלא האמונה , כלומר הכרת האדם את מעמדו לפני ה . ' במובן זה ניתן לומר על חומש "בראשית" שהוא ' ס 0 ר אברחם . ' עוד מעידה התורה על אברהם בחוזרו ממעשה העקידה , ובמפורש מפי הגבורה : "כי עתה ידעתי כי ילא אלהים אתה" ( כב / יב , ( וכאלף שנים מאוחר יותר מעיד עליו ישעיהו הנביא בשם ה' — "אברהם א 5 ^ י" ( מא / ח . ( ראוי לציין כי תואר נכבד זה של אוהב-ה , ' לא נאמר על שום אישיות אחרת במקרא . פרופ' ישעיהו ליבוביץ , שבע שנים של שיחות על פרשת השבוע , ירושלים תש"ס , עמ' , 53 פתיחה לפרשת "לך לך"

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר