תוכן העניינים

עמוד:6

מיכאל צב * גהוראי עקדת יצחק כמוטיב מנחה בתודעתו הדתית של ר' חסדאי קרשקש 167 שאול רגב מדרגת נבואתו של אברהם על פי רמב"ם , אברבנאל ור' אליעזר אשכנזי 177 העת החדשה רפאל שוח"ט אמונתו של אברהם אבינו בבית מדרשו של הגר"א ו אמונה שכלית מול אמונה התגלותית 193 יהוידע עמיר אבי האומה והאמונה מול אדון הנביאים ו אברהם ומשה במשנתו של רנ"ק 205 יהודה גלמן דמותו של אברהם בספרות החסידית 229 אהרן שאר-ישיב הדתיות של אברהם בפילוסופיית הדת של שמואל הירש 247 רבקה הורביץ מנדלסון ושד"ל והמודלים של דת בני נח ודת אברהם בהגותם 265 אפרים מאיר פרשת עקדת יצחק במחשבתו הדיאלוגית של מרדכי מרטין בובר — בין קירקגור לחסידות 281 רון מרגולין אברהם הרואה : פירושו של מרדכי מרטין בובר לניסיונותיו של אברהם ומקורותיו הרעיוניים והחסידיים 295 אבינועם רוזגק הרב קוק כפונדמנטליסט הלכתי לאור יחסו לאברהם ול"אבות" 311 חנה כשר " הבט נא השמימה" — על ההגות היהודית בעקבות המדרשים 331 זאב הרוי ליבוביץ על האדם האברהמי , אמונה וניהיליזם 347 יאודה ( ליאון ) אשכנזי ז"ל עקדת יצחק באור חדש 353

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר