אברהם אבי המאמינים: דמותו בראי ההגות לדורותיה

עמוד:4

הספר יוצא לאור בסיוע : הקתדרה לפילוסופיה יהודית ואתיקה ע"ש אלטר וחיה שניווייס הקרן ע"ש יוסף וסיל מייזר הוועדה לקידום המחקר , אוניברסיטת בר אילן הקתדרה לחקר הקבלה ע '' ש הרב ד '' ר א' שפרן הדפסה שנייה תשס"ג 2003 — עיצוב העטיפה ! יצחק ביבס ציור העטיפה : '' אברהם , '' פיליפ רטנר , מוזיאון התנ '' ך הישראלי מסת '' ב ISBN 965-226-255-2 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר אילן , רמת גן אין להעתיק ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני , מגנטי או מכני ( לרבות צילום , מיזעור והקלטה ) ללא אישור בכתב מהמו"ל נדפס בישראל - תשס"ב דפוס 'דף נוי' בע '' מ , ירושלים

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר