מילון מונחים

עמוד:121

דרשת ההר - אחת מדרשותיו החשובות והמפורסמות של ישוע , המבטאת את עיקרי השקפתו . בדרשה , המופיעה בכרית החדשה , מובטח לעניים , הסובלים בעולם הזה , שובע ואושר בעולם הבא . ישוע טוען בדרשת ההר , כי גורלו של האדם בחייו עומד ביחס הפוך למנת חלקו העתידית בעולם הבא וכי הסבל הוא מצבו הטבעי של הצדיק בעולם הזה . הגדה של פסח - טקסט הנקרא בליל הסדר - כלומר , בערב חג הפסח . בני ישראל מצווים על-פי התורה לחגוג את הפסח בעלייה לרגל לבית המקדש ובהקרבת קורבן . עם חורבן בית המקדש התבטלו העלייה לרגל והקרבת הקורבנות , ואז עוצב חג הפסח מחדש על-ידי ההנהגה הרוחנית היהודית . הטקסט מכיל קטעי קריאה בקול והוראות למעשים טקסיים , ומטרתו להזכיר לכל יהודי את יציאת מצרים ואת מתן התורה לעם ישראל . הלכה - שם כולל לכל החוקים , הדינים והמצוות . מקורה של המילה הלכה , כנראה , במילה הליכה , שפירושה גם דרך חיים ומנהגים . ההלכה היהודית כוללת את כל החוקים והמצוות הנוגעים לאורח החיים היהודי . ההלכה מבוססת על התורה שבכתב ועל התורה שבעל-פה ( על ההלכה האסלאמית ראו שריעה . ( התגלות - התגלות היא יצירת קשר בין האל או מלאכיו לבין האדם . מטרת ההתגלות היא להודיע לבני האדם את רצון האל . בשלוש הדתות מופיעים כמה סוגים של התגלות . ההתגלות עשויה ללבוש צורה של התרחשות בלתי רגילה בטבע , המתחוללת לנגד עיניו של אדם או של ציבור שלם . בהטילו על משה את השליחות להנהיג את עם ישראל , התגלה אליו אלוהים באמצעות נס : האל הופיע באש שבערה בשיח הסנה ולא כילתה אותו . במעמד הר סיני התגלה האל לכל בני ישראל באמצעות אש , עשן וקול שופר . אופן נוסף של התגלות הוא השמעת דבר האל לאדם . דבר האל עשוי להיאמר בקול - קולו של האל עצמו או קולו של מלאך . אל משה דיבר אלוהים עצמו , ואילו לנביא מחמד נמסרו דברי האל באמצעות המלאך גבריאל . עשרת הדיברות , שהתגלו למשה כשהם חקוקים על לוחות הברית , הם צורת התגלות נוספת , שנמסרה בכתב . שלוש הדתות מכירות בהתגלות של מלאכים הלובשים דמות אדם - הן בברית החדשה והן בקראן מסופר על התגלות של מלאך למרים אם ישוע , בה בישר לה על הולדתו העתידית של כנה . הנצרות לבדה מכירה בסוג נוסף של התגלות - הופעת האל בדמות אדם בשר ודם , ושהייתו על פני האדמה במשך פרק זמן כלשהו . וקף ( ברכים - אולןאף ) - הקדש . נכס , שבעליו מקדיש את ההכנסות מהשימוש בו למטרות דתיות . לדוגמה , מוסלמי יכול להקדיש את ההכנסות מהשדה שבבעלותו למימון משכורותיהם של אנשי דת הפועלים במסגד , במדרסה , בבית חולים ועוד , ו / או להחזקתם של מוסדות אלה . הקדשתו של נכס למטרות דתיות אינה ניתנת לביטול לעולם . הכרזה על נכס כהקדש נעשית לעתים קרובות בצוואה -,אדם המכריז על נכס כהקדש מקווה שהמעשה יזכה אותו בשכר ביום הדין . זרם אורתודוקסי - ( אורתו = ישר , דוקסיה = דרך . ( ביהדות מהווה האורתודוקסיה זרם דתי , שאורח חייו מבוסס על הציות להלכה ולפוסקיה , ואמונתו מבוססת על כמה עקרונות : האמונה במקורה האלוהי של התורה , האמונה בנצחיות ההלכה וההסתייגות מעריכת שינויים בה , האמונה בביאת המשיח , האמונה בתחיית המתים ועוד . קהילות יהודיות השייכות לזרם האורתודוקסי התארגנו במאה ה . 19- השינויים שחוללה האמנציפציה בחיי היהודים במאה ה19- הביאו לירידה בשמירת המצוות ולחדירת השקפות דתיות חדשות והשקפות חילוניות לציבור היהודי . הזרם האורתודוקסי פעל לבלימת השפעתן של השקפות אלה ולחיזוק שמירת המצוות והציות לרבנים . פעולותיו היו הקמת מוסדות חינוך ובתי תפילה משלו ולעתים הסתגרות בשכונות מסוימות בערים . האורתודוקסים רואים עצמם ממשיכי היהדות , כפי שעוצבה על-ידי חז"ל ( בעקבות חורבן בית המקדש , ( וכפי שהתקיימה במשך מאות שנים בקהילות שקיבלו אוטונומיה מהשלטון הנוצרי או המוסלמי . ההבדל בין הקהילות האורתודוקסיות לבין הקהילות היהודיות שהתקיימו לפני האמנציפציה הוא בכך שסמכות הרבנים הוענקה להם קודם לכן על ידי השליטים , ולכן היה הציות להם חובה ; לעומת זאת , השייכות לקהילה האורתודוקסית , והציות לרבניה מבוססים על רצונם החופשי של היהודים הבוחרים בכך . מאז המחצית השנייה של המאה ה , 20- האורתודוקסים מהווים מיעוט בעם היהודי . בקרב האורתודוקסיה קיימים חילוקי דעות בנושאים חשובים : יש ביניהם המחייבים את ההשתלבות בעולם המודרני , ולכן לומדים מדעים מדויקים , מדעי הרוח ושפות ; ויש אחרים השוללים כל לימוד מלכד לימודי הקודש ( משנה ותלמוד . ( מקצתם תומכים ברעיון הציוני , שהביא להקמת מדינת ישראל , ואף רואים בו חלק מתהליך שבסופו יבוא המשיח ; אחרים שוללים את הרעיון הציוני וטוענים , כי עם ישראל היה צריך להמשיך לשבת בגלות ולצפות למשיח שיביא אותו לארץ וישיג עבורו עצמאות מדינית . יש אורתודוקסים המאמינים שביאת המשיח קרובה , ואילו אחרים רואים בה חזון עתידי .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר