ב. תפקידי ההנהגה הדתית

עמוד:103

בגצרות בנצרות אין מערכת מפורטת של מצוות , שכן היא ביטלה את תקפותן של מצוות רבות המופיעות בברית הישנה , כאיסורי האכילה , דיני הקרבת קורבנות ועוד ( דיון מפורט ביחס הנצרות למצוות מופיע בפרק החמישי " , חובות המאמין , " עמודים . ( 75-74 עם זאת , הנצרות מחייבת את המאמין בקיום מצוות מוסריות המופיעות בברית הישנה , כמו איסורי עשרת הדיברות על רצח , גניבה , חמדנות וניאוף וכן איסורי עריות - איסורים על נישואין עם קרובי משפחה . החוק הנוצרי , הקרוי "חוק קנוני / ' נקבע במועצת הבישופים . מועצות הבישופים הן ועידות המתכנסות מאז ראשית הנצרות ועד ימינו - לעתים כל כמה עשרות שנים ולעתים בהפרשי זמן גדולים יותר . החוקים הנחקקים בוועידות אלה , שגם האפיפיור משתתף בהן לעתים , מופצים בכל קהילה ומשמשים בסיס לעבודת בית הדין שבראשות הבישוף . החקיקה הנוצרית שואבת את עקרונותיה מן הברית הישנה , מן הברית החדשה ומכתבי אבות הכנסייה . לדוגמה , איסור על נישואים של קרובי משפחה מדרגת קרבה מסוימת , מבוסס על האיסור של גילוי העריות המופיע בברית הישנה ומרחיב אותו . האיסור שקבעה הכנסייה על הגירושין , הוא פיתוח של קביעת ישוע בברית החדשה , כי אין לגרש אישה אלא אם כן נאפה . רבים מן החוקים הקנוניים עוסקים בחלוקת הסמכויות בין אנשי הכנסייה בדרגות השונות ובכללי ההתנהגות המחייבים אותם . לדוגמה , נאסר על כמרים לארח בבתיהם נשים מלבד אימותיהם , אחיותיהם ונשים שאין חשד כי יתקיימו ביניהם יחסי מין . כן שעל הבישופים לבדוק בקפדנות את עוצמת אמונתם ואת אורחות חייהם של המועמדים לתפקיד הבישוף , כדי למנוע את מינויים של אנשים בלתי מתאימים . באסלאם פוסק ההלכה באסלאם הוא המפתי . כדי לשמש מפתי חייב אדם להיות מוסלמי ובקי בהלכה . בשונה מתפקיד הלןאצ ' י , תפקיד המפתי אינו תפקיד של שררה , ולכן מתירה ההלכה גם לאישה , לעבד או לאדם בעל מום גופני לשאת בתפקיד ( בפועל , בגלל התנאים החברתיים , נשים כמעט לא שימשו בתפקיד . ( בדרך-כלל , המפתי פוסק פסק הלכה ( פתוא ) בתשובה לשאלה של אחד המאמינים , או לשאלת השליט . פסקי ההלכה עוסקים באופן קיום המצוות , בענייני ירושה , בדיני משפחה ועוד . במדינות המוסלמיות המודרניות , שהסמיכו את בתי הדין השרעיים לדון בענייני אישות ואפוטרופסות , המדינה מעסיקה פוסקי הלכה מטעמה . תפקידם של פוסקי הלכה אלה הוא להנחות את שופטי בתי הדין השרעיים שבתחומה . מציאות החיים המודרנית מעוררת בקרב המוסלמים שאלות חדשות . כך , למשל , העלתה הגירתם של מוסלמים במאה ה20- למדינות צפון אירופה וצפון ארצות-הברית את השאלה : כיצד ייקבעו מועדי התפילה ומועדי צום הךמצ ' אן בארצות שכל הקיץ שורר בהן אור יום וכל החורף שורר בהן חושך . הפתוא שפרסמו פוסקי הלכה באוניברסיטה האסלאמית "אלאזהר " שבקהיר הייתה : מוסלמים החיים בארצות אלה יקבלו הערכה משוערת של זמני זריחה ושקיעה ואומדן של זמני תפילה והפסקת צום , לפי הארץ הקרובה אליהם ביותר שיש בה זריחה ושקיעה רגילות . על-פי השךיעה , אין באסלאם היררכיה של פוסקי הלכה . כל מפתי רשאי להוציא פסקי הלכה בתשובות לשאלות המופנות אליו . עם זאת , היו בכל תקופה פוסקי הלכה שהשפעתם הייתה גדולה משל עמיתיהם , וזאת בשל הידע הרב שיוחס להם . חלקם עסקו בהוראה במדרסות בעלות שם , וחלקם עסקו בפסיקה בלי כל תמורה והתפרנסו ממסחר ומלאכה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר