ב. תפקידי ההנהגה הדתית

עמוד:101

השופט בבית הדין השרעי נקרא לןאצ ' י . על-פי השךיעה , הלןאצ ' י חייב להיות גבר , בן חורין ובריא בגופו ובנפשו . במדינה המוסלמית המסורתית פסק הלןאצ ' י בתביעות בנושאים רבים , משום שהמדינה הכירה בחוק הדתי כחוק יחיד . במדינות מוסלמיות מודרניות רבות צומצמה סמכות בתי הדין השךעיים לתחומי הירושה והמשפחה - נישואין , גירושין ומשמורת על ילדים - ולכן הלןאצ'י עוסק רק בנושאים אלה . בשנת 1921 אישר השלטון הבריטי בארץ ישראל את הקמתה של מערכת בתי דין שרעיים , הכפופה ל"מועצה המוסלמית העליונה , " לאור ניתוקה של הארץ מן האימפריה העת ' מאנית שהתפרקה . מערכת זו ממשיכה לפעול גם היום , מאז הקמת מדינת ישראל , במסגרת סמכותה לדון בענייני אישות ואפוטרופסות על קטינים . np'pn ופסיקה ביהדות פוסק ההלכה ביהדות הוא הרב . פסקי ההלכה ניתנים בתשובות לשאלות המאמינים , העוסקות במגוון רחב של נושאים - לדוגמה , ענייני שמירת שבת , כשרות וטוהרה ולבוש מותר ואסור . כל יהודי רשאי לפנות לכל רב בשאלה הלכתית . בחירתו של השואל ברב כרוכה בכמה שיקולים : נגישות , היכרות אישית , המוניטין שיצאו למומחיותו של הרב בנושא הנדון והשקפתו העקרונית בנושאים מסוימים . הפנייה לרב מסוים מחייבת את הפונה לפעול על פי הפסיקה שיקבל . בקהילה היהודית המסורתית פנו בדרך-כלל אל הרב המקומי . גם במדינת ישראל מופנות , לעתים קרובות , שאלות הלכתיות לרבני השכונות והערים , שהשואלים מתגוררים בהן . תקשורת האינטרנט פתחה אפשרויות חדשות בפני יהודים מן השורה ובפני פוסקי הלכה כאחד : יהודי יכול להפנות שאלה הלכתית לרב החי בעיר או בארץ אחרת , ולקבל תשובה כעבור זמן קצר , ופוסקי הלכה יכולים לפרסם את תשובותיהם באתרי אינטרנט העוסקים בשאלות הלכתיות . ביהדות אין היררכיה רשמית של פוסקים . לפוסקים שהתפרסמו כמומחים לתחום מסוים בהלכה מופנות שאלות מרחבי ארצם ומרחבי העולם , וביניהן אף שאלות של רבנים אחרים המכירים במומחיותם של פוסקים אלה ומתייעצים אתם לגבי שאלות שהופנו אליהם . ההלכה מחייבת לציית לפסיקת הרבנים רק בעניינים הלכתיים . חוות דעתם של רבנים בשאלות הנוגעות לענייני מוסר , הגות ועניינים אישיים , היא בגדר עצה והמלצה בלבד . תפקידו של הרב כפוסק הלכה כרוך כאחריות גם על מוסדות הדת של הקהילה- בית הכנסת ומקווה הטהרה . בלא תפקודם התקין של מוסדות אלה , לא יוכלו בני הקהילה לשמור את המצוות . כן עורך הרב טקסי בר מצווה וטקסי נישואין ואחראי על רישום הלידות , הפטירות , הנישואין והגירושין בספרי הקהילה . הרב מפקח גם על השחיטה הכשרה של הבשר . בקהילות רבות אין הרב מסתפק בעריכת טקס הנישואין , אלא מדריך חתנים לקראת נישואיהם ודואג להדרכת הכלות - בדרך כלל , באמצעות בת זוגו , הרבנית . דלתם של רבני קהילות רבים פתוחה להתייעצות גם במקרים של קשיים כחיי הנישואין , בעיות חינוכיות המתעוררות בין הורים לילדיהם וסכסוכים בין בני הקהילה . הרב מבקר חולים , משתתף בהלוויות ועורך ביקורי תנחומים בבתי אבלים . גם פיקוח על מוסדות צדקה , התומכים בעניי הקהילה , הם חלק מתפקידו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר