א. התגבשותה של ההנהגה הדתית

עמוד:96

א . התגבשותה של ההנהגה הדתית ביהדות ביהדות הייתה הנהגת הפולחן נתונה בידי הכוהנים עד חורבן בית המקדש השני . הכוהנים נחשבו לצאצאיו של אהרון , אחיו של משה . בתקופת בית המקדש הראשון תיווכה הכהונה בין ציבור המאמינים לבין האל באמצעות החושן - בגד עשוי מאבנים יקרות , שאותו לבש הכוהן הגדול . בחושן ניתן היה לקרוא את תשובות האל על שאלות בעלות חשיבות ציבורית , שהכוהן הפנה אליו מטעם המלך . הכוהנים גם ניהלו את טקסי הקרבת הקורבנות בבית המקדש , ותפקידם זה בלט במיוחד בשלושת הרגלים - חג הסוכות , חג הפסח וחג השבועות - כאשר רוב הציבור היהודי עלה לירושלים . בתקופת בית המקדש הראשון שימשו הכוהנים גם פקידי הוראה ומשפט . בתחילת תקופת בית המקדש השני , מן המאה השישית ועד המאה השלישית לפני הספירה , פעלה בארץ ישראל "כנסת גדולה /' ש92- החכמים שנמנו עמה , קבעו הלכות . במאות שלאחר הפסקת פעולתה של כנסת גדולה פעלה לצד הכוהנים הנהגה דתית של חכמים , שכונו "תנאים . " הם ראו עצמם כיורשי אנשי כנסת גדולה והמשיכו את מפעלם - יצירת ההלכה , העמדת דורות המשך של תלמידי חכמים והנחלת התורה לציבור היהודי הרחב . כמו כן , עסקו התנאים בחיזוק האמונה והמידות המוסריות באמצעות דרשנות על בסיס סיפורי התורה . מקור סמכותם של התנאים היה בקיאותם בתורה והתייחסותם אל עצמם כאל חוליה בשרשרת שהחלה במשה רבנו . במשנה , שדברי התנאים קובצו בה , נאמר במסכת אבות : "משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע ויהושע לזקנים וזקנים לנביאים ( ראו נביא במילון מונחים ) ונביאים מסרוה לאנשי כנסת גדולה . " ( אמת , א , א ) לצד הקרבת קורבנות ולימוד תורה מילאה ההנהגה היהודית גם את מצוות עריכת משפט על-פי חוקי התורה . השיפוט הדתי החל , על-פי המסופר בספר שמות , בפעולתו השיפוטית של משה רבנו , שהאציל מסמכותו למערכת היררכית של שופטים . מן המאה השנייה לפני הספירה ועד המאה החמישית לספירה פעלה בארץ ישראל מערכת של בתי דין שכונו סנהדראות ( ביחיד : סנהדרין . ( מערכת בתי דין זו נבנתה בצורה היררכית - הסנהדראות העירוניות היו כפופות לסנהדרין גדולה שבירושלים . זו כללה 71 חברים , תנאים וכוהנים כאחד , שימשה כבית דין עליון לערעורים וכן המשיכה את פעילותה של כנסת גדולה ביצירת ההלכה . מאז חורבן בית המקדש השני , במאה הראשונה לספירה , וכישלון מרד בר-כוכבא במאה השנייה , חיו רוב היהודים בעולם במסגרת קהילתית בכמה מרכזים : בבל , ערי החוף של הים התיכון וארצות אירופה . בתקופת האימפריה הרומית ניתנה לקהילות אוטונומיה ( כלומר , שלטון עצמי ) בעניינים רבים . בימי הביניים ובראשית העת החדשה , לאחר התמוטטותה של האימפריה הרומית , נתנו גם הנוצרים והמוסלמים לקהילות סקס הכנסת ספר תורה למשכן הכנסת בידי הרבנים הראשיים ( הרב בקשי דורון והרב לאו )

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר