ב. חובות שבין אדם לאלוהיו

עמוד:93

באסלאם בלןךאן מפורטות דרכים לכפרה על חטאים שונים . לדוגמה , על אי עמידה בשבועה מכפר המוסלמי באמצעות הזנת עניים , שחרור עבד או צום . החובה לכפר על חטא זה מופיעה בקראן : "אללה לא יראה אתכם כאחראים לפליטת פה בשבועותיכם , אך יראה אתכם אחראים לכל התחייבות שקיבלתם על עצמכם בשבועה . מי שחוטא באי קיום התחייבות , חייב להאכיל עשרה עניים מהמזון הממוצע שאתם מאכילים בו את בני ביתכם , או במסירת חלק ממלבושיהם לעניים או בשחרור עבד . כל מי שלא תמצא ידו לפדות עצמו בכופר כזה , עליו לצום שלושה ימים . זהו הכופר בעד אי קיום שבועה ולכן היזהרו בשבועותיכם " ... ( סורת השולחן , 5- פסוק . ( 89 ( מתוך : ספר הספרים של האסלאם - הקיאן . תרגם מערבית ד"ר אהרון בן-שמש © . קק"ל . ( על חטא אחד לא ניתן לכפר - זהו חטא עבודת האלילים . דיני אכילה ושתייה ביהדות היהדות מטילה איסור על אכילת רוב בעלי-החיים . המינים המותרים באכילה הוגדרו בתורה כך : "ד זאת הבהמה אשר תאכלו : שור שה כשבים ושה עזים . האיל וצבי ובחמור,- ואקו ודישן ותאו וזמר . ו וכל בהמה מפרסת פרסה ושסעת שסע שתי פרסות מעלת גרה בבהמה אתה תאכלו . ז אך את זה לא תאכלו : ממעלי | y הגרה t ?? - וממפריסי ? :- ? הפרסה t : - - השסועה : * V : את v הגמל tt - ואת v : הארנבת v v :- t ואת v : השפן ITt - כי מעלה K ?? - •• גרה המה ופךסה לא הפריסו טמאים הם לכס . ח ואת החזיר כי מפריס פךסה הוא ולא גרה טמא הוא לכם ; מבשרם לא תאכלו ובנבלתם לא תגעו " . ( דברים יד . ( אף בבהמות כשרות יש חלקי גוף האסורים באכילה . בעלי החיים המותרים לאכילה חייבים בשחיטה כשרה , שההלכה קבעה את פרטיה . ההלכה אוסרת גם על ערבוב מוצרי בשר עם מוצרי חלב בבישול ובאכילה . יסוד האיסור לערבב חלב ובשר הוא הפסוק המקראי "לא תבשל גדי בחלב אמו" ( שמות כג , CKj בנצרות בנצרות אין איסורי אכילה כלל , וביטוי לכך מופיע בחזון של בכיר השליחים , פטרוס , בספר " מעשי השליחים , " פרק י . ' פטרוס נרדם כשהוא רעב , ובחלומו ירד אליו כלי ובו מבחר חיות הארץ , ובת קול קראה לו לאכול מהם . הוא סירב בטענה , כי מעולם לא אכל בשר לא כשר , ותשובת בת הקול הייתה "את אשר טיהר אלוהים - אתה אל תטמאנו . * " בשונה מההיתר שניתן למאמין מן השורה לאכול את בשרם של כל בעלי-החיים , נוהגים חלק מן הנזירים להימנע מאכילת בשר , כחלק מאורח חייהם הסגפני . על הנזירים מוטלות גם הגבלות הנוגעות לכמות המזון והיין , ומומלץ להם לאכול במידה ולהמעיט בשתיית יין . ו . צ"מ את נקודות הדמיון והשוני הנוגעות לכפרת העוונות בשלוש הדתות . מתוך : ספרי הברית החדשה . תרגום חדש . © . 1979 כל הזכויות שמורות לחברות המאוחדות לכתבי הקודש , באדיבות החברה לכתבי הקודש בישראל , ת . ד , 44 ירושלים . 91000

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר