ב. חובות שבין אדם לאלוהיו

עמוד:92

מאז חורבן בית המקדש וביטול הקרבת הקרבנות הפכה התפילה לאמצעי המרכזי לבקשת מחילה . ההלכה קבעה , כי חובת ההודאה בחטאים - הווידוי - חלה על הכול בכל יום . זאת הסיבה לכך , שלתפילה הנאמרת שלוש פעמים בכל יום הוכנסו נוסח הווידוי ובקשת הכפרה . בנוסף , יוחדו , ימים מסוימים בשנה לחשבון נפש , וידוי ובקשת מחילה : ימי ראש השנה , החלים ביום הראשון והשני בחודש תשרי ; יום הכיפורים , החל בעשרה בתשרי ; והימים שביניהם , הקרויים " הימים הנוראים" או "עשרת ימי תשובה . " יום הכיפורים הוא היום שהיהודי מכפר בו על רוב חטאיו על-ידי מילוי חובת התפילות והצום , הבעת חרטה והתחייבות בפני האל להימנע מלחטוא להבא . חובות אלה אינן מכפרות על חטאים שבין אדם לחברו , ולכן אדם שחטא כלפי אדם אחר חייב גם לבקש את סליחתו של הנפגע , כתנאי לקבלת מחילה מן האל . בימים שלפני יום הכיפורים נהוג גם להקפיד במצוות , לתת צדקה לעניים ולהרבות בעשיית מעשים טובים ; זאת , בתקווה שמעשים אלה יכפרו על חטאים שנעשו במהלך השנה . בנצרות בזרם הקתולי ובזרם האורתודוקסי בנצרות חייב כל מאמין להיטהר מחטאיו לפחות פעם בשנה , באמצעות סקרמנט הווידוי . המאמין כורע על ברכיו בתא מיוחד , מפרט את העבירות שעשה , מביע חרטה ומבטיח שלא לחזור עליהן . בחלקו השני של התא יושב כוהן הדת ומקשיב לו . על כוהן הדת לשמור את דברי המתוודה בסודיות מוחלטת . הכוהן מוסמך לטהר את המאמין מחטאיו , אם ישוכנע בכנות החרטה שהביע . לעתים מטיל כוהן הדת על המאמין חובות שבאמצעותם יכפר על חטאיו - כגון תפילות , צומות ועשיית מעשים למען הזולת . לחוטא מותר לשלם לנזיר כדי שיבצע במקומו את העונשים שהוטלו עליו . התנועות הפרוטסטנטיות , שהופיעו במאה ה , 16- אינן מקבלות את חובת הווידוי , מתוך התפיסה שאין להטיל על הנוצרי חובה שאין לה סימוכין בכתבי הקודש . ווידוי , כנס"ת סט . אלברס ברוסיה , 1987

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר