ב. חובות שבין אדם לאלוהיו

עמוד:90

באסלאם יום השישי נקרא בערבית "יום אלג ' מעה . " ביום זה חייב המאמין להתפלל את תפילת הצהריים בציבור , במסגד , ולהאזין לדרשה הניתנת לפניה . לתפילה זו הוא חייב להגיע לאחר רחצה יסודית ובמיטב בגדיו . באסלאם אין חובת קיום שבתון מעבודה ביום שישי . המוסלמי חייב לשבות מעבודתו רק בשעות התפילה , אך לפניהן ואחריהן מותר לו להמשיך לעבוד . ימי השבתון של היהדות והנצרות , שהיו הדתות הנפוצות בזמן הופעתו של האסלאם , יצרו את הצורך של חכמי הדת המוסלמים לקבוע האם היום המקודש להם יהיה אף הוא יום שבתון מעבודה . ההשקפה שהנחתה אותם להימנע משבתון ביום המקודש הייתה , כי אלוהים בגדולתו לא היה זקוק למנוחה בסיום בריאת העולם . לעומת זאת , במדינות המוסלמיות המודרניות נקבע יום שישי כיום שבתון מלא . כתחת המילה ביהדות המילה היא המצווה הראשונה שאברהם וזרעו אחריו צוו בה : "ט ויאמר אלהים אל אברהם , ואתה את בריתי תשמר אתה וזךעך אחףך לדרתם י . י זאת בריתי אשר תשמרו ביני וביניכם ובין זרעך , אחךןל : המול לכם כל זכר . יא ונמלתם את בשר ערלתכם,- והיה לאות ברית ביני וביניהם . יב ובן שמנת ימים ימול לכם כל זכר ? T T T T T : לדרתיכם : יליד בית ומקנת כסף מכל בן נכר אשר לא מזרעך הוא . יג המול ימול יליד ביתן : ומקנת כספןל ; והיתה בריתי בבשרכם לברית עולם . יד וערל זכר אשר לא ימול את בשר עך לתו ונכרתה הנפש ההוא מעמיה : את בריתי הפר ( בראשית יז . ( . 1 מהו הדמיון ומהו השוני במשמעות המוענקת לימי השבתון ממלאכה ביהדות ami . . 2 I מהי הסיבה לאי קביעתו של יום שבתון ממלאכה באסלאם ? סקס ברית מילה , ירושלים , 1994

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר