ב. חובות שבין אדם לאלוהיו

עמוד:88

היום הזה , שבו יוצאים ממצב הארוראם ומקריבים את הקורבנות , הוא גם היום הראשון בחג הקורבן - עיד אלאצ ' סא - הנמשך ארבעה ימים . בכך יוצא עולה הרגל ממצב האחךאם , שאליו נכנס בתחילת העלייה לרגל , וחוזר לחייו הקודמים . עולי הרגל מעדיפים לחזור למכה , להצטייד במי מעיין הזמזם ולהקיף את הכעבה הקפה אחרונה . בדרכם חזרה לבתיהם הם עוצרים בעיר אלמדינה T"T : T לשם 'זיארה - ' T T ' ביקור ' דתי בקברו t של הנביא מחמד , \ ויש העושים את הזיארה T T " לפני הגעתם למכה . — T החג ' מקבץ מוסלמים מכל העולם ויוצר ביניהם תחושת לכידות ואחדות . באסלאם נהוגה גם הץמרה - עלייה לרגל , שאפשר לקיימה כל השנה וטקסיה אינם כוללים את העמידה על הר ערפאת וגם לא הקרבת קורבנות . המקיימים טקס זה בלבד אינם זוכים בתואר חג . ' הבחנה כץ ימי חול ליום המקודש ביהדות מצוות שמירת השבת היא מצווה מרכזית ביהדות . בשבת אסורה על האדם כל מלאכה , והוא חייב לתת גם לעבדיו ואף לבהמות ביתו , לנוח . מצוות שמירת השבת היא אחת מעשרת הדיברות ; חשיבותה מתבטאת בכך שבני ישראל נצטוו עליה אפילו לפני מתן התורה , כשהותר להם ללקט מזון במסעם במדבר בששת ימות החול בלבד . בעשרת הדיברות נאמר : "ז זכור את יום השבת ללןךשו . ח ששת ימים תעבד ועשית כל מלאכתך . ט ויום השביעי שבת לה' אלהיך : לא תעשה כל מלאכה אתה ובנן : ובתך עבךןל ואמתך ובהמתך , וגךך אשר בשעךיך" ( שמות כ . < על בני ישראל להקדיש , אם כן , את יום השבת לעבודת אלוהים ; לכן עליהם להימנע ביום זה מעשיית מלאכות לשם קיום . mo . 1 ה"תה משמעותה של העל"ה לרגל לבית המקדש בתקופה שבה היה קיים ? . 2 אילו מקומות משמשים מוקדי עלייה לרגל בנצרות ? . 3 מתי מתבצעת העלייה לרגל למכה ? מה עושים המוסלמים כדי להיכנס למצב של קדושה בשטח המקיף את העיר ? . 4 אילו טקסים נוספים נערכים בזמן החג ' ומה הם מבטאים ? הדלקת נרות שבת

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר