ב. חובות שבין אדם לאלוהיו

עמוד:82

בדרכם bt ? אלה אשר נטית להם חסד לא בדרכם ש ? הזעומים ולא ש ! התועים . " ( מתוך - « 6 .- הס » ר < ם שלי האקליאם - ךקדאן . תרגם מרדנית ד"דאהדוןק 8 ' - מש © . קק'ל ( . המוסלמים מבקשים מאלוהים , אם כן , להראות להם את הדרך הנכונה , שהולכים בה הצדיקים ולהרחיק אותם מדרכם של הכופרים . אחר-כך אומרים המתפללים פסוקים נוספים מן הקראן , על-פי בחירתם , מתכופפים ואחר-כך משתחווים . המאמינים רשאים להתפלל ביחידות בימי החול , אך ביום שישי הם חייבים להתפלל בציבור , בדרך-כלל במסגד . . 1 אילו תארים ניתנים לאל בק 0 עים שהובאו כאן מתוך התפילה המוסלמית , התפילה היהודית והתפילה הנוצרית ? . 2 אילו בקשות נכללות בקטעי התפילה שקראתם ? נסו לאתר נקודות דמיון בין בקשות המתפללים בשלוש הדתות . מתפלל מוסלמי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר