א. חובות שבין אדם לחברו

עמוד:78

כאסלאם בסורות רבות בקראן מופיעות מצוות , העוסקות ביחסים בין בני אדם . בסורת המיקנה , 6- פסוק 151 נאמר : "ואל תהרגו נפשות שלא לפי הדק * " . הקראן אוסר , אם כן , על הריגת אדם . רק בית דין שרעי ( כלומר , בית דין הפוסק על פי השריעה , היא ההלכה המוסלמית , ( יכול לתת היתר להרוג אדם כעונש על עבירה חמורה . בסורת המסע הלילי נאסר גם על מתן שוחד לשופטים , על הימורים ועל מרמה במסחר . על כיבוד הורים נאמר : "אם יגיע אחד מהם ( מההורים ) או שניהם , לגיל זיקנה בביתך , אל תקצר רוחך ואל תעליבם * " . ( סוךת בני ישראל , 17- פסוק . ( 23 הקראן אוסר גם על הוצאת דיבה , קללות ורכילות : "אל תדברו לשק הרע איש על רעהו , ואל תקראו איש את רעהו בכינויים מעליבים ... אל תרגלו ואל תדברו בסתר איש על רעהו * " . ( סורת החדרים , 49- פסוקים . ( 12-11 על-פי הקראן , פגיעה בזולת גוררת אחריה ענישה חמורה . אך אם הצד הנפגע מתיר , ניתן להמיר את הענישה הזאת בתשלום כופר : ... " נפש תחת נפש עין תחת עין ואף תחת אף ... כל המוותר ומסכים לקבל כופר במקום תגמול - כצדקה וכפרה יחשבו לו * " . ( סורת השולחן , 5- פסוק ( 45 השךיעה קבעה , כי אם הנפגע או קרוביו עומדים על זכותם לגמול לפוגע בעונש גופני , ייעשה הדבר רק בפיקוח השלטונות . . 1 אילו חובות יש לאדם כלפי חברו , על-פי התורה ועל-פי דברי רוז"ל , המצוטטים בסעיף זה ? . 2 יש / ע 1 'D w בצורה מחמירה את איסורי הברית הישנה בכל הנוגע לפגיעת אדם בזולתו . הביאו דוגמאות לפרשנותו המחמירה . . 3 אילו מחויבויות של האדם לזולתו מודגשות בפסוקי הקראן , המופיעים בסעיף זה ? . 4 מהו הדמיון ומהו השוני בין החוקים הנוגעים לרוצחים ביהדות ובאסלאם ? * מתוך ; ספר הספרים של האסלאם - הקיאן . תרגם מערבית ד " ר אהרון בן-שמש . © קק"ל . חלק מה"כסוה" ( הכיסוי של הכעבה ) מהמאה ה 19

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר