א. חובות שבין אדם לחברו

עמוד:77

התורה מנמקת את החובה לתת צדקה בספר ויקרא כך . "אני , ה' אל ו היכם , אשר הוצאתי אתכם , מארץ מצרים לתת לכם את ארץ כנען , להיות לכם לאלהים ( ויקרא כה , לח . ( בנוסף לאלה , נצטוו בני ישראל לתת תרומות ומעשרות ( עשירית מן היבולים ) לכוהנים וללויים . החובה לפרנס את הכוהנים והלוויים נבעה מכך שהם לא עסקו בחקלאות , כשאר העם , אלא ניהלו את הפעילות הדתית והתרבותית : הם עסקו בפולחן בבית המקדש , בשירה דתית , בשיפוט , בשמירת הסדר הציבורי ובהוראת התורה . לאחר חורבן בית המקדש לבשה מצוות התמיכה בהנהגה הדתית צורה של תמיכה בישיבות ( ראו ישיבה במילון מונחים ) ובתלמידי החכמים הלומדים בהן . הצדקה לעניים פותחה אף היא : בתלמוד נקבעה כמות מתן הצדקה שבה חייב כל אדם , והוגדר מיהו העני הזכאי לה . הצדקה הוגדרה כמתן כסף או מזון , השאלת חפצים וביקור חולים . בתלמוד נקבע , כי בכל קהילה צריכה להיות קרן לצדקה , ועל שני אנשים לנהל אותה . חשיבות הצדקה עולה מאמרות חז " ל רבות . לדוגמה , "שקולה צדקה כנגד כל המצוות " ( תלמוד בבלי , בבא בתרא , דף ט , עמי אן , " כל המעלים עינו מן הצדקה כאילו עובד עבודה זרה " ( תלמוד בבלי , כתובות , דף סח , עמי א , < ו"גדול העושה צדקה בסתר יותר ממשה רבנו . " ( תלמוד בבלי , בבא בתרא , דף ט , עמי א ) במרות הנצרות מחייבת את המאמינים באיסורים המופיעים בעשרת הדיברות שבברית הישנה , אך מעניקה להם פירוש מחמיר . בבשורה על-פי מתי שבברית החדשה מתייחס ישוע לאיסור על רצח המופיע בעשרת הדיברות ואומר : "שמעתם כי נאמר לראשונים 'לא תרצח , וכל רוצח יחויב לדין . ' ואני אומר לכם : 'כל הכועס על אחיו יחויב לדין,- האומר לאחיו 'ריק' יחויב למשפט הסנהדרין והאומר 'אויל' יחויב לאש גיהינום' ( מתי ה , . ( 22-21 ובהמשך נאמר : 'שמעתם כי נאמר "לא תנאף , ואני אומר לכם שכל המביט באישה מתוך תאווה אליה , כבר נאף אותה בליבו * " . ( מתי ה ; . ( 28-27 מצווה חשובה נוספת היא מתן צדקה . על כל נוצרי לתרום מעשר מרכושו למימון פעולות הכנסייה ולפרנסת כוהני הדת , ויסודה של מצווה זו בברית הישנה , בחובת המעשר לכהונה . מתן צדקה לעניים הוא חובה מרכזית בנצרות . היא מודגשת בהטפותיו של ישוע , המופיעות בברית החדשה . החובה לתת צדקה קשורה לחמלה , שיש לגלות כלפי העניים . לכנסייה הנוצרית מערכת ענפה של מוסדות צדקה : בתי-חולים , מוסדות לטיפול בנכים ומוגבלים , בתי-ספר ובתי תמחוי המסייעים בעיקר לעניי הקהילה . הנזירים והנזירות הם הנושאים בעיקר הנטל של העבודה במוסדות אלה . מתוך : ספרי הברית החדשה . תרגום חדש , © . 1979 כל הזכויות שמורות לחברות המאוחדות לכתבי הקודש . באדיבות החברה לכתבי הקודש בישראל , ת . ד , 44 ירושלים . 91000 לוחות הברית , בית הכנסת יוסף קארו בצפת

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר