א. חובות שבין אדם לחברו

עמוד:76

א . חובות שבין אדם לחברו כיהדות בעשרת הדיברות , עשר המצוות החשובות ביותר בתורה , המופיעות בספר שמות בפרק כ' מופיעות כמה מצוות המכונות "מצוות שבין אדם לחברו ; " "יב לא תרצח , לא תנאף,- לא תגנב , לא תענה ברען : עד שקר . יג לא תחמד , בית . רעך ; לא תחמד אשת רעך , ועבדו ואמתו ושורו וחמת , וכל , אשר לרעך . ' גם מצוות כיבוד הורים מופיעה בעשרת הדיברות : "יא כבד את אבין ,: ואת אמן : למען , יארכון ימין : על האךמה , אשר ה' אלהיןל נתן לן . " החובה לשמור על כבוד האדם , על גופו ועל רכושו בוטאה באמירות רבות של חז"ל . במסכת סוטה שבתלמוד הבבלי נקבע , כי עדיף לאדם להישרף באש ולא להעליב מישהו כשאנשים אחרים נוכחים : " נוח לו לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים " . ( סוטה , פרק א , דף י , עמ ' 0 שתי אמרות הידועות לכל יהודי , ומיוחסות לשני חכמים מפורסמים , מבטאות אף הן את חשיבות השמירה על כבוד הזולת : "ואהבת לרעך כמוך - זה כלל גדול בתורה" ( מיוחס לרבי עקיבא ומופיע בתלמוד הירושלמי , נדרים , פרק ט , הלכה ד ; 1 "מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך , זו כל התורה כולה , היתר זה פירוש " ( מיוחס להלל - אחד מהחשובים שבתלמידי החכמים במאה הראשונה לפני הספירה ומופיע בתלמוד הבבלי , שבת , דף לא , עמ ' א . ( מרכזיותן של המצוות שבין אדם לחברו מתבטאת גם בהשקפת חז"ל לגבי הדרך שניתן לכפר בה על עבירות בנושא זה . חז"ל קבעו בתלמוד הבבלי , כי צום ותפילה ביום הכיפורים מכפרים על חטאים שבין אדם לאלוהים , אך אינם מכפרים על חטאים שבין אדם לחברו , "עד שירצה את חברו . " ( יומא , דף פה , עמ ' ב ) כחלק מתפיסת הצדק שבתורה , מצווה היא להעניש את החוטאים . עונשו של הפוגע בגופו של הזולת הוא פגיעה גופנית : "עין תחת עין ושן תחת שן . " חז"ל קבעו , כי "עין תחת עין - ממון" ( תלמוד בבלי , בבא קמא , דף פד , עמי ב : ( כלומר , הם חייבו להמיר את הפגיעה בגופו של האשם בתשלום פיצויים . לעומת זאת , על רצח אין אפשרות לכפר בדרך זו . ההלכה השאירה את העונש "נפש תחת נפש" - כלומר , אפשרה לבית הדין להטיל עונש מוות על רוצח ( ועם זאת , הטילה הגבלות שהפכו את ההוצאה להורג לנדירה ביותר . ( מצווה חשובה נוספת ביהדות היא מצוות מתן הצדקה . בתנ " ך מופיעה המילה "צדקה " במשמעות של התנהגות התואמת את המוסר והחוק . לדוגמה , בציווי האלוהי לצאצאיו של אברהם נאמר : " ושמרו v : T דרך ?• ' ה' לעשות * . — - צדקה : ' - 11 ומשפט " t : ? ( בראשית יח > , c , בתקופות ' מאוחרות יותר נוספה למילה משמעות נוספת - מתן עזרה לנזקקים , בעיקר במזון או כסף . יסודה של החובה להעניק לנזקקים מצוי בתורה . התורה שואפת למנוע מהעני את תחושת הבושה שבקבלת נדבה , ולכן מצווה על מתן הלוואות לעניים : תנאי ההלוואה הופכים אותה , למעשה , למתנה . לדוגמה , קיים איסור על לקיחת ריבית על ההלוואה ויש הגבלות רבות על לקיחת משכונות כערובה להחזרתה . בעלי הקרקע מקרב בני ישראל היו חייבים לתרום לעניים וכן להותיר להם מן היבולים : פאה , שהיא כשני אחוזים מן היבול ; שכחה - תבואה ששכחו לאוספה לאחר הקציר ; ולקט , שהוא התבואה שנשרה בשעת הקציר . וכך נאמר בספר ויקרא : "ט ובקעךכם את קציר ארצכם לא תכלה פאת שךןל לקצר,- ולקט קעיךןל לא תלקט ... לעני ולגר תעזב אתם , אני ה' אלהיכם" ( ויקרא יט , tw

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר