פרק חמישי: חובות המאמינים

עמוד:75

הנצרות לא רואה בקיום מצוות אמצעי להתרחקות מן החטא , וזוהי אחת הסיבות לכך שביטלה את החובה לקיים חלק ממצוות התורה . על-פי הנצרות , נטייתו של האדם לחטוא טבועה בו , בתוקף היותו צאצא של החוטאים הראשונים - אדם וחווה , שאכלו מעץ הדעת . על נטייתו לחטוא יכול אדם להתגבר , על-פי הנצרות , רק עלידי הזדהות עם הקורבן שהקריב ישוע , כשסבל ומת בעבור חטאי כל בני המין האנושי . האמונה בישוע היא שתזכה את הנוצרים בישועה ותציל אותם מן הגיהינום . כאמור , המאמין הנוצרי מבטא את אמונתו בישוע באמצעות תפילה , השתתפות בסקרמנטים ועשיית מעשים טובים . כפי שצוין , טקסים אלה נתפסים כצינורות העברה של החסד האלוהי אל עדת המאמינים , בתיווכם של אנשי הכנסייה . . 1 קראו את הציםוס שלפניכם וענו : איזו חשיבות מייחס הקראן לקיום המצוות ? " אלה הם ציוויי אללה , היודע והחנון , ואלה הם חוקיו , וכל מי שמציית לאללה ולשליחו יכניסהו אללה לגן העדן שממנו יוצאים הנהרות ובאושר העצום הזה יישאר לנצח . אולם מי שמתנגד לאללה ולשליחו ומפר את חוקיו , יוכנס לגיהינום להישאר בו לנצח ועונשו יהיה מביש" ( סירת הנשים , 4- פסוקים . ( 14-13 ( מתוך : ספר הספרים של האסלאם - הקראן . תרגם מערבית ד " ר אהרון בן-שמש © . קק"ל ( . . 2 קראו את הציטוט שלפניכם וענו : איזו חשיבות מייחסת התורה לקיום המצוות ? א iitf ישראל שמע אל החקים ואל המשפטים אשר אנכי מלמד אתכם לעשות למען תחיו ובאתם וירשתם את הארץ אשר ה' אלהי אבתיכם נתן לכם . ב לא תס פו על הדבר אשר אנכי מצוה אתכם ולא תגרעו ממנו לשמר את מצות ה' אלהיכם אשר אנכי מצוה אתכם" ( דברים ד , א-ב . 3 . < מצאו את הדמיון בין החשיבות שמייחס ה [ 7 ראן לקיום המצוות לבין החשיבות שמייחסת לו התורה . . 4 במה שונות החובות המוטלות על הנוצרי מהחובות המוטלות על היהודי והמוסלמי ? " יום הדין 1487-1485 , "

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר