פרק חמישי: חובות המאמינים

עמוד:73

פרק חמישי : חובות המאמינים שייכותו של האדם לקהילה דתית כרוכה במילוי חובות . הדתות מטילות על האדם חובות רבות ושונות . אחדות מהן נוגעות לקשר שבין האדם לבין אלוהים , ואחרות נוגעות לקשר שבין האדם לחברו . חובות האדם לאל כוללות : תפילה - כלומר , פנייה לאלוהים בהודיה , בשירי הלל ובבקשות ; ימי צום כביטוי להיטהרות וכפרה על חטאים ; עלייה לרגל למקומות קדושים ; הבחנה בין ימי חול לימים קדושים , ימים שבהם המאמין מקדיש זמן רב יותר לפעילות דתית ; מילה וכפרת עוונות . החובות שבין האדם לזולתו מסדירות את היחסים בין בני האדם . הן כוללות את חובותיו של האדם כלפי הוריו , את חובתו לכבד את חייהם ורכושם של בני אדם אחרים , ואת חובותיו של בעל הרכוש והעוצמה כלפי העניים והחלשים ועוד . שלוש הדתות מחייבות כל אדם במצוות מוסריות בסיסיות האוסרות על : רצח , גניבה , ניאוף , מרמה , חמדנות ופגיעה בחלשים בחברה , כמו יתומים . ואכן , בספרי הקודש של שלוש הדתות מופיעות מצוות אלה . המצוות המופיעות בתורה ובקראן ומפותחות בספרות ההלכה , נוגעות לפעילות בתחומי חיים מגוונים : אכילה ושתייה , שחיטת בהמות , תפילה , יחסי מין , מילה ( הסרת מעטה העור העוטף את חלקו העליון של איבר המין ) של הגברים , הקמת משפחה , איסור על חיי נזירות ועוד . הנצרות , לעומת זאת , אינה רואה במילה מצווה ואינה מטילה מגבלות דתיות כלשהן על אכילה ושתייה . בנצרות קיימות גישות שונות לחיי נזירות ולהקמת משפחה : הזרם הקתולי רואה בחיי נזירות אידיאל , ובחיי משפחה - את הרע במיעוטו ; הזרם הפרוטסטנטי אינו רואה אידיאל בחיי נזירות וגישתו להקמת משפחה חיובית .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר