ג. ההשגחה ותורת הגמול

עמוד:72

-פי האסלאם , אילו שינויים פיזיים יתהוללו בעולם לקראת יום הדין ? הכוחות שביניהם יתרחש מאבק בתקופה שלפנ"ום הדין ? מתאר ה 7 ןראן את התייצבותו של כל אדם בפני האל ביום הדין ? יופרדו החוטאים מן הצדיקים לאחר שהאל יקבע את פסקי הדין ? יהיה גורלם של הצדיקים ומה יהיה גורלם של הרשעים ? מאבקים יתהוללו באחרית הימים על-פי ספרות החךית ?' מי ינצח במאבקים אלה ? שינויים יתחוללו בעולם באחרית הימים על-פי ספרות החךית ' ועל-פי סורת רעידת האדמה99- בקךאן ? מתואר עתידו של העולם לאחר תקופת התהפוכות והמאבקים ? ה ' מהך ' 1 ומהו תפקידו על-פי השיעה ? לסיכום ם עמדו על הדמיון והשוני בין שלוש הדתות בנושאים אלה : השינויים הקוסמיים שיתחולל ! בעולם לפני יום הדין ; הכוחות שביניהם יתחוללו מאבקים בתקופה שלפני יום הדין ; גורלם של הצדיקים וגורלם של הרשעים לאחר יום הדין ; גזר דינם של בני דתות אחרות ביום הדין ; אופיו של העולם באחרית הימים 0 בחרו באחת מן הדתות , כדי לנסות להסביר לאדם שאינו מכיר אותה מהם יסודות האמונה החשובים ביותר שלה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר