ג. ההשגחה ותורת הגמול

עמוד:68

כאמור , התגבשה תפיסת הגמול האישי ביהדות בתקופת בית המקדש השני . יסודותיה מצוינים בחזון הגאולה המופיע בפרק י " ב בספר דניאל שבתנ"ך : "ב ורבים , car אךמת עפר יקיצו ; אלה לדו" . עולם ואלה לחרפות לךךאון עולם . " הפסוק מנבא את תחיית מתים ואת חלוקת בני האדם לשני סוגים - אלה שיזכו לחיי נצח ואלה שיזכו לקללות , לבושה ולחרפה . בתקופת בית שני התגבשה האמונה בכך שלכל אדם יינתן ביום הדין גמול על-פי מעשיו בעולם הזה . העידן שייפתח לאחר יום הדין קרוי "העולם הבא , " ובו יזכו הצדיקים בחיי גן עדן ואילו הרשעים יסבלו בגיהינום . ביטוי לכך מופיע במסכת אבות שבמשנה , מפי רבי יעקב : "העולם הזה דומה לפרוזדור בפני העולם הבא ; התקן עצמך בפרוזדור כדי שתיכנס לטרקלין " ( אבות , ד , טז . ( רבי יעקב אומר , אם כן , שהחיים על פני האדמה הם מסדרון המוביל לחיים שלאחר המוות - מי שמתכונן כראוי , יזכה לאחר מותו לשהות באולם מפואר . תיאורים רבים וסותרים של גן העדן נמצאים בתלמוד ובכתבים של הוגי דעות . על-פי תיאור אחד ; ... " אין בו לא אכילה ולא שתייה , לא פריה ורביה ולא משא ומתן , ולא קנאה ולא שנאה ולא תחרות , אלא צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה" ( מסכת ברכות , '? , א . < בתיאורים אחרים נאמר דווקא , שבגן העדן אוכלים הצדיקים מבשרן של חיות , כגון ; לוויתן , ראם ושור הבר , ולוגמים יין מענבים שנשתמרו מאז ימי בראשית . הגיהינום , לעומת זאת , מתואר כמקום שבו נידונים הרשעים להישרף באש . במחשבה היהודית קיימות דעות שונות לגבי גורלם של הלא-יהודים ביום הדין . השקפה אחת אומרת שכולם יידונו לגיהינום . השקפה אחרת , הבאה לידי ביטוי בתלמוד , גורסת כי : "יש צדיקים באומות שיש להם חלק בעולם הבא " ( תוספתא למסכת סנהדרין , פרק יג , הלכה ב . ( על-פי השקפה זו , גם אנשים שאינם בני הדת היהודית עתידים להגיע לגן העדן אם ישמרו על מצוות המוסר . . 1 אילו אירועים היסטוריים השפיעו על התפתחות החזון המשיחי בקרב היהודים ? מה הייתה השפעתם של אירועים אלה ? . 2 אילו אירועים אמורים להתרחש לפני ביאת המשיח , על-פי החזון ? כיצד אירועים אלה אמורים להכשיר את הקרקע לבואו ? . 3 אילו השקפות רווחו במחשבה היהודית בעניין אופיים של ימות המשיח ? . 4 אילו השקפות רווחו במחשבה היהודית בקשר לעיתוי ביאת המשיח ? . 5 כיצד מתארת המחשבה היהודית את דרכם של הצדיקים מרגע מותם ועד הגעתם לגן העדן ? מהם ח" גן העדן , על-פי המחשבה היהודית ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר