ג. ההשגחה ותורת הגמול

עמוד:66

וכך אומר הנביא ישעיהו : "ב והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית ה' בראש ההרים ונשא , מגבעות,- ונהרו אליו כל-הגוים . ג והלכו עמים רבים ואמרו- לכו ונעלה אל הר ה' אל בית אלהי יעקב , ויורנומדרכיו ונלכה בארחתיו : כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלם . ד ושפט בין הגוים , והוכיח לעמים ךבים ; וכתתו דוךבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו- עוד מלחמה" ( ישעיהו ב . < ועוד ניבא ישעיהו בפרק יא ; "ו וגר זאב עם כבש ונמר עם גךי יךבץ,- ועגל וכפיר ומךיא יחדו ונער לןטן נהג בם . " ישעיהו חוזה , אם כן , שבעתיד יקום מקדש לעבודת האל האחד , שיהפוך למרכז הפולחן של כל עמי העולם . בנוסף , הוא מנבא את היעלמות האלימות והמלחמה . מדיון הנערך בתלמוד ( שבת , דף סג , עמי א ) עולה כי כשיגיעו ימות המשיח , לא יהיו עוד כלי מלחמה בעולם . חזון הגאולה קושר במחשבה היהודית לדמות הקרויה "משיח . " בדברי הנביאים תואר המשיח כבן לשושלת המלוכה , שיסודה בדוד המלך , וכמי שעתיד לחדש את המלוכה . המשיח תואר כרודף צדק , גיבור וחכם . על-פי חזון הגאולה , יחזור עם ישראל לארצו , יזכה לעצמאות מדינית ויקים מקדש לאלוהים . אך לפני התגשמותו המלאה של חזון זה , יתנסה העם בייסורים ובמלחמות . הנביא יחזקאל חזה , שאחרי שובו של עם ישראל מן הגלות לארץ ישראל תפרוץ מלחמה בינו לבין מגוג , עמו של המלך גוג . כשיציל אלוהים את עם ישראל מפניו , יתחולל רעש אדמה גדול , שיהרוס הרים ויזעזע אף את הים ואת בעלי החיים השוכנים בו . לאחר תבוסת גוג ומגוג יחזיקו כל העמים באמונה באל אחד : " א ויהי ךבר ה' אלי לאמ י ר . ב בן-אדם שים פניןל אל-גוג ארץ המגוג ... ד ... והוצאתי אותן ; ואת כל חילך סוסים ופרשים ... תפשי חרבות כלם ... יח והיה ביום ההוא ביום בוא גוג על אךמת ישראל נאם אדני ה : ' תעלה חמתי , באפי . יט ... ביום ההוא יהיה רעש גדול על אךמת ישראל . כ ורעשו מפני דגי הים ועוף השמים ? -r - וחית - - ? השדה ' ,- t - וכל t r הרמש 7 v t הרמש " t על r- האדמה t : tt וכל : האדם tt t אשר v : על *? - פני ?? ; האדמה t : r .- t ונהרסו : v v : ההרים t v ונפלו ; t : המדרגות וכל-חומה לארץ תפול . כא ... חךב איש באחיו תהיה ... ( יחזקאל לח ) כה לכן כה אמר אדני ה' עתה אשיב את שבות יעקב , ולחמתי כל בית ישראל,- וקנאתי לשם לןךשי . " ( יחזקאל לט . ( כתקופת בית המקדש השני , במאה הראשונה לפני הספירה , השתלטה האימפריה הרומית על הארצות שלחופי הים התיכון , ובהן ארץ ישראל . עמים רבים ניסו למרוד בה , בעיקר בשל העושק הכלכלי , והיא דיכאה אותם באכזריות . יהודים רבים שנאו את האימפריה הרומית ושאפו לסלק אותה מן הארץ , גם בשל עבודת האלילים ששררה בה . פערי העוצמה בין העם היהודי לאימפריה הרומית והקושי למרוד בה הגבירו את הציפייה שאלוהים ישלח את המשיח לסלק את שלטונה של רומא בארץ . המרד היהודי ברומאים , בשנת 70 לספירה , פרץ לבסוף ללא דמות מנהיגה של משיח , והוא דוכא והסתיים בהחרבת בית המקדש שבירושלים . כישלון המרד דווקא חיזק את ציפייתם של יהודים רבים למשיח . אחת הדמויות שבה נתלו תקוות משיחיות הייתה בר כוכבא , שהנהיג מרד נוסף ברומאים במאה השנייה לספירה . ואולם מרד בר כוכבא דוכא כקודמו ואף הביא להגליית רוב היהודים מארץ ישראל . גם אסון זה גרם לחיזוק הציפייה למשיח , אך מועד בואו נראה רחוק . בימי הביניים , תקופה שבה היה עם ישראל בגלות , נוסח חזון משיחי ולו שני שלבים . בשלב הראשון יופיע משיח מצאצאי אפרים בן יוסף ( בנו של יעקב אבינו , ( שתפקידו יהיה לממש את חזון קיבוץ הגלויות ולהשיג עצמאות לעם ישראל . הוא ייאבק בכוחות הרוע , המכונים 'גוג ומגוג ' ( כינויים השאובים מחזון הנביא יחזקאל , ( וייהרג במלחמה . בשלב השני יצליח משיח מצאצאי בית דוד להביס את האויבים ולהביא את הגאולה השלמה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר