ג. ההשגחה ותורת הגמול

עמוד:64

ג . ההשגחה ותורת הגמול שלוש הדתות מאמינות שהאל משגיח על האדם , צופה במעשיו וגומל לו עליהם . האמונה בהשגחה האלוהית מחייבת את המאמין באל האחד למלא את מצוותיו , ומבטיחה שכר להולך בדרך הישר ועונש לסוטה ממנה . היהדות , שהיא דת לאומית , תובעת מעם ישראל לקיים את מצוות התורה כקולקטיב ומאיימת עליו בענישה קולקטיבית , אם יפר אותן . בתורה מפורטים השכר והעונש שעם ישראל יזכה להם : ?" ג 1 j ? n 5 pr 1 ym dx erf אל מצותי אשר אנכי מצוה אתכם היום לאהבה את ה' אלהיכם ולאבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם . יד ונתתי מטר אךצכם בעתו יורה ומלקוש ; ןאספת < r ןתירשן : ויצהךןל . טו ונתתי עשב בשךןל , לבהמתן ; : ואכלת ושבעת . טז השמת לכם פן יפתה לבבכם,- וסרתם ועבךתם אלהים ארורים ןהשתחויתם להם . יז ורוךה אף ה' בכם ה $ צר את השמים ולא יהיה מטר והאדמה לא תתן את יבולה ; ואבךתם מהרה מעל הארץ הטבה אשר ה' נתן לכם " . ( דברים יא ) שכר ועונש יינתנו , אם כן , לעם ישראל בעולם הזה - כלומר , בחיים שעל-פני האדמה . השכר יתבטא בירידת גשמים , שיגרמו לשפע של מאכל ומשקה ; העונש יתבטא בבצורת , שתוביל לרעב . הגמול המתואר בספרי התורה , הוא גמול הניתן בעולם הזה בלבד . לעומת זאת , ספרי הנבואה עוסקים גם בגמול שיינתן לעם ישראל ולשאר העמים בעתיד , בזמן שאותו יקבע אלוהים . בתקופת בית המקדש השני התגבשה ביהדות האמונה שבנוסף לגמול הלאומי יינתן לכל אדם גם גמול אישי . הגמול האישי לא יינתן בעולם הזה , אלא ביום שבו יבחר האל לקיים משפט לכל בני המין האנושי . יום זה מכונה "יום הדין . " הציפייה ליום הדין משותפת לשלוש הדתות . שלושתן מאמינות , שלאדם שני יסודות - גוף ונפש . עם מות האדם , נפשו נפרדת מגופו וממתינה בשמיים למשפטה . לקראת יום הדין תתאחד מחדש הנפש עם הגוף ותתרחש תחיית המתים . אז יתקיים המשפט האלוהי ויינתנו שכר ועונש : הצדיקים יזכו להגיע לגן העדן , ואילו הרשעים לגיהינום . פרט מתוך ציור "יום הדין" מאת פרה אנגיליקו , טמפרה » ל עץ , 1432 בערך

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר