א. אלוהים, מלאכים ובני אדם

עמוד:60

לפי התפיסה המוסלמית , אלוהים ברא את האדם בסוף תהליך הבריאה והפיח בו רוח מרוחו : "הוא העזה והרחמן ... ויצר את האדם ואת זרעו מעפר ומטיפה סרוחה אך פיתח והשלים אותו והפיח בו מרוחו ונתן לכם את חוש השמיעה , הראייה ולב להבין * " ( סורת הסגידה , 32- פסוקים . ( 9-7 בקראן מסופר , כי אלוהים לימד את האדם את השמות של כל בעלי החיים והצמחים למיניהם , והעניק לו בכך יתרון על המלאכים , שלא ידעו זאת . הוא גם ציווה על המלאכים להשתחוות לאדם . האסלאם גורס , כי כל אדם נולד עם יסוד חיובי . יסוד זה ( ולא החסד האלוהי , כפי שגורסת הנצרות ) מאפשר לו לבחור באמונה הנכונה . מקור תפיסה זו ברוךית ' האומר , כי כל אדם נולד עם הפטךה - כלומר , עם התכונה הטבעית החיובית , המובילה אותו לאמונה באסלאם , ומה שעלול להסיטו מעשיית רצון האל , הוא חינוך שגוי של הוריו . nioiQ . 1 מורכב האדם על-פי התנ " ך וממה הוא מורכב על-פי הלןראן ? . 2 בציסוט מספר תהלים רו , ה-ו מתוארים היבטים שונים באישיותו של האדם . מהם ? האם קיימת ביניהם התאמה ? נמקו את תשובתכם . . 3 בתלמוד מופיעה אגדה העוסקת ביחסם של המלאכים לבריאת האדם : "בשעה שביקש הקדוש ברוך הוא לברוא את האדם , ברא כת אחת של מלאכי השרת ואמר להם : רצונכם , נעשה אדם בצלמנו ? אמרו לפניו : ריבונו של עולם , מה מעשיו ? אמר להן : כך וכך מעשיו . אמרו לפניו : ריבונו של עולם מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו . הושיט אצבעו קטנה ביניהן ושרפם " ( תלמוד בבלי , מסכת סנהדרין , דף לח , ב גמרא . ( מה היה יחסם של המלאכים לתכניתו של אלוהים לברוא את האדם ? מה הייתה תגובתו של אלוהים לדברי המלאכים ? . 4 איזה היבט מדגישה הנצרות באישיות האדם ? איזה היבט מדגיש בה האסלאם ? מהו הניגוד בין שתי הדתות בעניין זה ? . 5 כיצד מרומם האל את האדם מעל המלאכים , על-פי ה 7 ןראן ? " מתוך : ספר הספרים של האסלאם - הלןראן . תרגם מערבית ד " ר אהרון בן-שמש . © קק " ל . 0 nmio ורת הסגידה , 32- פסוקים 11-4

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר