פרק רביעי: יסודות האמונה

עמוד:55

א . אלוהים , מלאכים ובני אדם האל כאמונה המונותיאיסטית שלוש הדתות המונותיאיסטיות ( ראו מונותיאיזם במילון המונחים ) מבוססות על האמונה באל אחד ויחיד , שברא את העולם ושמנהיג אותו . האמונה באל אחד הייתה שינוי מהפכני בתרבות העולם הקדום , כיוון שהסגידה לאלים רבים הייתה הרגל עתיק ומושרש . כתבי הקודש נותנים ביטוי נרחב לאמונה באל אחד ולשלילת קיומם של כוחות עליונים מקבילים לו . הדיבר הראשון בעשרת הדיברות מדגיש את קיומו של אל אחד ויחיד : "ב אנכי ה' # ! יזז אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבךים : לא יהיה 3 ; אלי לים אחרים by פני" ( שמות כ . ( בימי הביניים , במאה ה , 12 ניסח הרמב"ם רשימה של עיקרי אמונה , שהתקבלו על דעת כלל הציבור היהודי . לפניכם עיבוד של כמה מן העיקרים , המתייחסים לרעיון המונותיאיסטי , והמופיעים בסידור התפילה : • אני מאמין באמונה שלמה , שהבורא , יתברך שמו , הוא בורא ומנהיג לכל הברואים והוא לבדו עשה ועושה ויעשה את כל המעשים . אני מאמין באמונה שלמה , שהבורא , יתברך שמו , הוא יחיד ואין יחידות כמוהו בשום פנים והוא לבדו אלוהינו , היה הווה ויהיה . פרק רביעי : יסודות האמונה יסודות האמונה בשלוש הדתות מרכיבים את השקפת עולמם של המאמינים . הם מגדירים את אופי הקשר בין האל לבין ברואיו , את משמעות המציאות האנושית בעולם הזה , את תכליתה , את מקומו של האדם בה ואת היחס לעולם הבא . יסודות האמונה עוסקים גם בקביעת האופי הרצוי של החברה האנושית ושל ההתנהגות האנושית - כלומר , בכללי מוסר . חשוב לזכור , כי עיקרי האמונה הם תוצר של התפתחות היסטורית , שהייתה מלווה במאבקים ובמחלוקות . מחלוקות אלה הביאו לעתים לעימותים קשים , לפרישות ולפיצול הדת לזרמים . מערכות האמונה של היהדות , הנצרות והאסלאם נבדלות זו מזו בעניינים רבים ושונים . בד בבד , משותפות להן אמונות ודעות המהוות את אבני היסוד של תפיסת עולמן . נתאר כאן כמה מיסודות האמונה המשותפים לשלוש הדתות , וכמה המגדירים את השונות ביניהן . אנדרסה לזכרו של הרמב"ם , שהוקמה ב 1964 בעיר הולדתו קורדובה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר