ג. תרומת הספרות המקובלת לחיזוק האמונה

עמוד:49

אברהם לקח את בנו אל המקום שאליו הורה לו אלוהים להביאו , בנה מזבח , קשר את בנו אל העצים והניף את הגרזן . וכך ממשיכה התורה ומספרת : "יא ויקרא אליו מלאך הי מן השמים ויאמר אברהם אברהם , ויאמר הנני . יב ויאמר אל תשלח יךןל אל הנער ואל תעש לו מאומה : כי עתה ידעתי כי ירא אלהים אתה ולא חשכת את בנן : את יחיךןל ממני . יג וישא אברהם את עיניו וירא והנה איל אחר נאחז בסבך בלןךניו , וילך אברהם וילןח את האיל ויגלהו לעלה תחת בנו . " הסיפור אומר , כי ממש ברגע שהתכונן אברהם להרוג את בנו , עצר אותו מלאך אלוהים ואמר לו שלא יפגע בנער . המלאך אמר לאברהם שאלוהים רק רצה לבחון את נאמנותו וצייתנותו . אז ראה אברהם אייל והקריב אותו לאלוהים . הדרשנות היהודית מקבלת את הסיום הזה של סיפור העקידה , ורואה בו את השיא בעשרת הניסיונות שאלוהים בחן בהם את עוצמת אמונתו של אברהם . האגדה מספרת , כי אברהם מילא בהכנעה ובצייתנות את מצוות אלוהים להקריב את בנו יצחק : "כשנצטווה אברהם להעלות את יצחק בנו לעולה היה זריז כל כך לקיים את מצוות בוראו עד שהוא עצמו , ולא עבד מעבדיו , חבש את חמורו . בדרכו היה שמח כמי שמתקין עצמו לחתונת בנו ... לאחר שביקש לשחוט את יצחק , בא השטן ודחף ידו , ונפלה הסכין . אברהם שלח ידו ליטלה ( כלומר , להרימה ) והיו עיניו צופות לשכינה ( כלומר , לעבר האלוהים . ( אז נכמרו רחמי המלאכים וביקשו רחמים מהקב '' ה להציל את יצחק . כשאמר המלאך אל אברהם : 'אל תשלח את ידך / לא הסתפק אברהם באמירה זו אלא ביקש כי הקב"ה עצמו יאמר לו . אז פתח הקב"ה את הרקיע ואמר : 'בי נשבעתי . "' ( ילקוט תשמעוני , פרשת וירא , רמז קא ) , . 1 מהו ההסבר הסמון בסיפור קמצא ובר-קמצא לחורבן בית המקדש ? . 2 קראו את הסיפור אודות השיחה בין קיסר ורבי יהושע בן חנניה וענו : כיצד שאפה ההלכה לחזק את שמירת השבת ? כיצד שאפה האגדה להגשים את אותה מסרה ? מהו השוני בין האמצעים לחיזוק שמירת השבת שההלכה השתמשה בהם לבין האמצעים שהאגדה השתמשה בהם ? . 3 איזו דעה מביעים חז " ל על ח" רווקות ? וכיצד הם מבססים אותה על הנאמר בתורה ? . 4 אילו פרטים מוסיף המדרש אודות עקידת יצחק על הסיפור המופיע בתורה ? מהי מסרת הפרסים הנוספים ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר