ג. תרומת הספרות המקובלת לחיזוק האמונה

עמוד:48

חז ' יל תיארו אפוא את החורבן כמעשה שנבע מהיעדר מידות מוסריות - המארח הלבין פני אורח ברבים ( כלומר , העליב אותו בפני אנשים ) ותלמיד חכם שראה זאת המשיך את סעודתו ולא מחה , חז " ל כינו את מעשיהו של בר קמצא "שנאת חינם . " לספרות האגדה היה גם תפקיד בחיזוק שמירת המצוות אצל בני ישראל . לדוגמה : במסכת שבת בתלמוד מופיע הסיפור הזה : "אמר לו קיסר לרבי יהושע בן חנניה : מפני מה תבשיל של שבת ריחו נודף ? אמר לו : תבלין אחת יש לנו ושבת שמו , שאנו מטילים לתוך התבשיל וריחו נודף . אמר : תן לי הימנו ( ממנו . ( אמר לו : כל המשמר את השבת מועיל לו , ושאינו משמר את השבת - אינו מועיל לו " ( תלמוד כבלי , שבת , דף קיט , עמי א . ( רבי חנניה הסביר , אם כן , מדוע יש לתבשילי השבת ריח טוב במיוחד - הוא טען , שמנוחת השבת היא התבלין המוסיף ריח למזון הנאכל בה ; רק מי שנח בשבת , נהנה מריחו של תבלין זה . בספרות האגדה מופיעים לקחים מוסריים השאובים מכתבי הקודש וגם כאלה שאינם בנויים עליהם במפורש . דוגמה מן הסוג הראשון מופיעה בפרשנות לבריאת האדם בספר בראשית א . הפסוק המקראי 1 אומה כז ויברא t : ? - אלהים ? ? :. את ! האדם tt t בצלמו r - : בצלם v v : אלהים tt v : ברא r אתו זכר t ונקבה -.יד ברא tt אתם . " על סמך פסוק זה נאמר בתלמוד : "כל אדם שאין לו אשה אינו אדם , שנאמר - זכר ונקבה בראם ... ויקרא את שמם אדם . " ( מסכת יבמות , דף סג , עמי א ) דברי מוסר רבים , שאינם מבוססים על פסוק כלשהו מן המקרא , מופיעים במסכת אבות במשנה . אחד מהם הוא : "רבן גמליאל בנו של רבי יהודה הנשיא אומר ... כל תורה שאין עימה מלאכה , סופה בטילה וגוררת עוון" ( אבות , ב c , רבן גמליאל הזהיר , אם כן , את תלמידי החכמים שלא ימנעו מלפרנס את עצמם . הוא טען שהעוני יביא את מי שמסתפק בעיסוק בתורה למעשים לא כשרים , על-מנת להתקיים . עשיית מעשים לא כשרים תבטל את ערכה של מצוות תלמוד התורה , שאותה קיימו . סיפור עקידת יצחק הוא דוגמה לסיפור מן התורה , שספרות האגדה מפתחת אותו , כדי להדגיש את המופת שבדמותו של אברהם . הציווי שניתן לאברהם לעקוד את בנו מוצג בבראשית כב , כניסיון שבו העמיד אלוהים את אברהם : "א ויהי אחר הדברים האלה והאלהים נסה את אברהם,- ויאמר אליו אברהם ויאמר הנני . ב ויאמר לןח נא את בנן : את יחיךך אשר אהבת את יצחק ולך לך אל ארץ המריה,- והעלהו שם לעלה על אחד ההרים אשר אמר אליך . " דף הפתיחה לספר רות , כתב יד על קלף , סרגוסה , 1341

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר