א. הספרות הסמכותית במערכת החוק הדתי

עמוד:43

הספרות הסמכותית כמערכת החוק הדתי נאסלאם בספרי השךיעה נדונות סוגיות שונות , הנוגעות לאורח חייו של המוסלמי , וביניהן כללי אכילה ושתייה - לדוגמה , איסור על אכילת בשר החזיר ועל שתיית משקאות מסוימים . התייחסות לשתיית יין מופיעה בכמה מקומות בקךאן : "המאמינים ! אל תקרבו לתפילה כשאתם במצב של שיכרות , אלא עד שתבינו מה שאתם מתפללים 1 * " . סורת הנשים , 4- פסוק 143 " אם ישאלוך על היין ועל מישחק ה"מייסיר '' ( משחקי גורל ) ענה : יש שהם גורמים לחטא גדול ויש שהם מביאים תועלת לאנשים , אך הרוטא גדול מהתועלת * " ... ( סירת הפרה , 2- פסוק ( 219 " המאמינים ! שתיית יק , מישחקי "מייסיר , " זבח על מציבות ומישחקי חצים , פיגול הם ומעשי השטן , והתרחקו מהם למען תצליחו . השטן רוצה להטיל ביניכם איבה ושינאה על-ידי היין וה"מייסיר" למען ירחיק אתכם מהזכרת שם אללה ומהתפילות . ראו , היזהרנוכם * " ! נסורת השולחן , 5- פסוקים ( 91-90 לאור ההבדלים הקיימים בין פסוקי הקךאן שהובאו כאן לגבי שתיית היין , קבעו פוסקי השריעה כי שתיית היין אסורה לחלוטין . האיסור הגורף נשען על עקרון הנקיח , ' המקובל על חכמי ההלכה מכל האסכולות באסלאם . עיקרון זה קובע , כי הפסוק המופיע מאוחר יותר בקךאן הוא הקובע במקרים שאין בהם אחידות בעניין כלשהו , ומבטל את הפסוקים הקודמים . מכיוון שסורת השולחן מופיעה אחרי סורת הנשים וגם אחרי סורת הפרה , הרי שהקביעה שבסורת השולחן היא המחייבת את המאמין . דוגמה נוספת לסוגיה שפוסקי השךיעה עסקו בה היא הטהרה . חשיבותה נובעת מכך שהמוסלמי יכול לקיים את מצוות התפילה רק לאחר שהוא מיטהר - כלומר , רוחץ את ידיו , פניו , ראשו ורגליו במים . בקךאן נאמר : "המאמינים , בקומכם להתפלל ורחצתם פניכם וידיכם עד המרפק , ושפשפתם את ראשיכם ורגליכם עד הקרסוליים ... ולא תמצאו מים - ולקחתם לכם חול דק מן הדק * " ... ( סורת השולחן , 5- פסוק ( 6 השאלה שהטרידה את הפוסקים הייתה כיצד על המוסלמי להיטהר . הם התלבטו בשאלה אילו מים מתאימים לטהרה , ומה על המוסלמי לעשות כשהמים העומדים לרשותו מעטים . כללי פירוש המצוות באסלאם קובעים , כי על הפרשן לחפש את התשובות לבעיות הכרוכות בקיום המצוות בקךאן עצמו . אם לא מצא - עליו לפנות לספרות החךית' המשמשת , כפי שלמדתם , מופת נצחי למאמינים , מאחר שהיא מכילה את דברי הנביא ומספרת על מנהגיו ומעשיו . מתוך : ספר הספרים של האסלאם - הקראן . תרגם מערבית ד"ר אהרון בן-שמש . © קק"ל . מחמד מתול אלשץר , ' ! פרשן קראן מצרי בן המאה ה 20

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר