פרק שלישי: הספרות הסמכותית והספרות המקובלת

עמוד:40

כאמור , הספרות הסמכותית כוללת גם קבצים של חוקים . חוקים אלה נקבעו במועצות של אנשי כנסייה ועסקו הן בסמכויות אנשי הדת , תפקידיהם ואורחות חייהם , והן בענייני מוסר ובחובות המוטלות על כלל ציבור המאמינים . דוגמה אחת לחוק המתייחס לחובה המוטלת על המאמינים הוא החוק המחייב אותם לשלם מסים לכנסייה . הספרות המקובלת בנצרות כוללת דברי פרשנות לכתבי הקודש ודרשות של כמה אנשי כנסייה חשובים : אוריגינס , שחי בשנים 254-185 ועסק בפירוש הברית הישנה ; הירונימוס , שחי בשנים 420-342 ועסק בתרגום הברית הישנה מעברית ללטינית ובפירוש הטקסט ; יוהנס כריזוסטומוס , שחי במאה הרביעית ועסק בחיבור דרשות , בפולחן הנוצרי ובהטפה . הספרות הסמכותית באסלאם היא ברובה ספרות שרעית - כלומר , ספרות הלכתית המפרטת ומבהירה את המצוות והחוקים שבקראן ובחדית . ' ארבעת החכמים שהחלו בפיתוח השריעה הם : אבו רוניפה אלנעמאן אבן ת'אבת , מאלך אבן אנס , מחמד אבן אדריס אלשאפעי ואחמד אבן רונבל . ארבעתם חיו במאות ה 8 וה . 9 כל אחד מהם יצר שיטה של פסיקה הלכתית , הנקראת מז 'הב - כלומר , אסכולה . השיטה מבוססת על כללים הקובעים את פרטי המצוות שהמוסלמי חייב לקיימן , על בסיס החוקים שבקראן ובחדית . ' לכל אחד מארבעת היוצרים של אסכולות ההלכה קמו ממשיכים , הפועלים עד ימינו . בין ספרי השריעה החשובים ניתן לציין את "אלךסאלה" ו"כתאב אלאם" של אלשאפעי , שנכתבו במאה ה 9 ואת "כתאב אלמבסוט " של שיבאני , איש האסכולה החנפית שנכתב במהלך המאה ה . 8 גם "הסיךה" ( כלומר , הביוגרפיה ) הראשונה של הנביא מחמד נכללת בספרות הסמכותית . בסירה זו , שכתב אבן אסחאק וערך אבן השאם , מתוארים אורחות חייו של הנביא והנחיות למאמינים . חלקים מן הסונה מבוססים על סירה זו . הספרות המקובלת באסלאם כוללת את ספרי הפרשנות המרכזיים של הקךאף "ג'אמע אלביאן ען תא י ויל אי אלקךאן" ( כלומר , הספר המקיף לפירוש הקךאן , ( מאת מחמד אבן ג ' ךיר אלטברי , שהוא פירוש מקיף לקראן , שחובר במאה העשירית ; "אלתפסיר א ^ כביר" ( כלומר , הפירוש הגדול ) מאת אלראזי ;? t : t "ג 'tאמע ? אלאחכאם " t : tt : ( כלומר , מכלול הדינים ) מאת ? ? אלקרטב .: t ? ? .: > י- "אלדר t אלמנת ? .: t : t 'ור פי אלתפסיר ? :-: t באלמאת ' \ : r : t ור" ( כלומר , הפנינים המפוזרות בפרשנות באמצעות החדית * ( ' t מאת ג 'tלאל t ' אלדין ' ? : t אלסיוטי . \ : t חיבור פרשני נוסף > הוא ttt" אלג : t 'לאלין , " שאותו כתב אלסיוטי , : t בשותפות עם ג ' לאל t אלדין ? : t אלמחלי -t : t ועוד . ' בספרות המקובלת נכללים גם קצץ אלאנביאא' ( סיפורי הנביאים , ( המרחיבים את המסופר בקךאן אודות הנביאים שקדמו למחמד . קטעים מתוך קצץ אלאנביאא , ' שעסקו באברהם , הופיעו בפרק הראשון . ע"נו בקםע 1 המקורות משלוש הדתות , שהובאו בפרק הראשון , ומיינו אותם לסוגים : קטעים מתוך כתבי הקודש וקםעים מתוך הספרות הסמכותית והמקובלת . לאיזה סוג שייך כל ק 0 ע שמצאתם ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר