פרק שלישי: הספרות הסמכותית והספרות המקובלת

עמוד:39

במאה ה 16 חיבר הרב יוסף קארו , מהחשובים שבחכמי צפת , ספר הלכות בשם "בית יוסף , " ואחר כך כתב לו עיבוד תמציתי בשם שולחן ערוך . בניגוד לרמב"ם , השמיט הרב קארו מאוסף ההלכות מצוות שתוקפן בטל עם חורבן בית המקדש , כמו דיני הקרבת קרבנות . שולחן ערוך הפך לספר הלכה נפוץ ביותר בקרב יהודים שומרי מצוות . כל ספר הלכה מבוסס על התלמוד ועל ספרי ההלכה שנכתבו לפניו , אך הוא מוסיף עליהם פסיקות הנוגעות לשאלות חדשות שהתעוררו . הספרות המקובלת ב > הדות כוללת ספרי פרשנות למקרא וכן ספרות אגדה . ספרות האגדה מורכבת מספרי מדרש ומקטעי משנה ותלמוד , שאינם עוסקים בהלכה . אחד מפירושי המקרא בעלי ההשפעה הוא פירושו של רש '' י , שחי בגרמניה במאות ה 10 וה . 11 ספרי המדרש , שהם כאמור חלק מספרות האגדה , מרחיבים את תוכנם של חמשת חומשי התורה והמגילות ומעניקים להם פרשנות ( למשל , בראשית רבה ושמות רבה , שסיפורים מתוכם - על אברהם , יוסף ומשה - הובאו בפרק הראשון - סיפורים מכוננים . ( ספרים אלה מכילים את הגרסה הכתובה והערוכה של דרשות שנישאו בעל-פה בבתי הכנסת . קטעי המשנה והתלמוד שהם חלק מספרות האגדה , עוסקים בהגות , במוסר , מרחיבים את סיפורי המקרא ומציגים סיפורים בעלי לקח מוסרי , המבוססים על דמויות מן המקרא ( למשל , אגדות על המלך הורדוס ועל בר-כוכבא . ( הספרות הסמכותית בנצרות עוסקת בעיקר בענייני אמונה . בנוסף , נכללים בה ספרים המדריכים את המאמין כיצד עליו לקיים את חובותיו הדתיות וכן קובצי חוקים . החיבורים המרכזיים שעיצבו את הנצרות הם כתבי אבות הכנסייה , העוסקים בענייני הגות ואמונה . סמכותם של אבות הכנסייה , שחיו במאות הראשונות לספירה , הוענקה להם על-ידי הכנסייה . אחד מהם היה אוגוסטינוס , שחי בשנים , 430-354 וכתב חיבורים רבים . שניים מבין חיבוריו הם : "וידויים , " המתאר את תולדות חייו ובמרכזן את תהליך התנצרותו , ו '' אודות עיר האלוהים , " העוסק בשאלה כיצד מכוון האל את ההיסטוריה האנושית , וכיצד משפיעה הופעתו של ישוע על תולדות האנושות . אוגוסטינוס עיצב את האמונה הנוצרית בסוגיות רבות , וחלק מקביעותיו יושמו באמצעות חקיקת חוקים . לחיבוריו של אוגוסטינוס היה מעמד סמכותי בכל העולם הנוצרי עד הרפורמציה ( כלומר עד היוצרות הזרם הפרוטסטנטי . ( לאחר מכן המשיכה הכנסייה הקתולית להכיר בסמכותם של חיבוריו , אך הכנסייה הפרוטסטנטית קבעה , כי כתבי הכנסייה חשובים , אך אינם בעלי סמכות וניתן לדחות חלק מתוכנם . " הסעודה האחרונה" מתוך כתב יד של הברית החדשה , צרפת , המאה ה 15

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר