ג. כתבי הקודש באסלאם - הקראן וספרות החדית'

עמוד:37

מטרת העלאתו של הקראן על הכתב לאחר מות הנביא הייתה לאחד את נוסחו , כדי למנוע ריבוי גרסאות . הקריאה בקראן היא מצווה ( רו'תם ) המוטלת על המאמין ומזכה אותו בגמול בעולם הבא . קריאת הקראן מתחילתו ועד סופו היא אתגר שמוסלמים רבים מנסים לעמוד בו במשך חודש ךמצ ' אן , שהוא חודש הצום . גם בימי האבל על המתים יש לקריאה בקראן תפקיד : ביום השלישי לאחר קבורת המת מתכנסים בני משפחתו ומכריו וקוראים את כל הקראן לזכרו . הקריאה מתחלקת בין הנוכחים , ומזכה את המת בגמול בעולם הבא . מתוך כבוד לקראן , ברגע שהאדם שומע שקוראים בו בקול , חובה עליו להאזין בקשב לטקסט : " כאשר ישננו לכם את הלןראן הקשיבו בדומיה ^ מען תרוחמו" ( סירת הרכסים , 7- פסוק ttr c ( 204 ספי הספרים של האסלאם - הקיאן . תרגם מערבית ד " ר אהרון בן-שמש © . קק " ל ( . בתפילת המוסלמי תמיד נכללת סורת אלפאתחה וכן קטעים נוספים מתוך הקראן . הקטעים הנוספים נבחרים על-ידי האו a ; המנהיג את התפילה במסגד או על-ידי המתפללים עצמם , , , בתפילת יחיד . פסוקי קראן מושמעים גם בדרשות יום השישי , במהלך תפילת הצהריים . הדרשנים מסתמכים בדרשותיהם על פסוקי קראן , כדי לחזק את המסרים שהם מעבירים לקהל שומעיהם . החךית' משמש מקור לקביעת הלכות , מפרש ומסכם מצוות מסוימות ואף מהווה מקור למצוות שאינן מופיעות בקראן , כמו מצוות המילה . הדרשנים בתפילות יום השישי , מסתמכים בדרשותיהם גם על אמירות מתוך החךית . ' ו . כיצד מנמק הקראן את החובה לעבוד אל אחד בלבד ? . 2 באילו נושאים עוסקות הדוגמאות מן החוק ה 7 ןראני שהובאו בפניכם ? . 3 מה מספר הלןראן אודות נוח , יוסף ומשה ? מהו המכנה המשותף לחייהם , על-פי הקראן ? . 4 באילו אופנים מס"עים הרוךית ' ים שהובאו בפניכם , לחיזוק האמונה ולקיום המצוות ? DI 3-PS ם ציינו את נקודות הדמיון בין התכנים שה 7 ןראן עוסק בהם לבין התכנים שהתנ " ך עוסקת בהם . 0 ציינו את נקודות הדמיון בין מעמדו של הקראן במסורת המוסלמית לבין מעמדו של התנ"ך במסורת היהודית . E כיצד משתלבת הקריאה בקראן בחי המוסלמי המאמין ? כיצד משתלבת הקריאה בתנ"ך בחי היהודי המאמין ? האם יש דמיון בנוהגי התפילה והקריאה בספרי הקודש בין המוסלמים ליהודים ? Q מהו הדמיון ביחסם של היהודים והנוצרים למזמורי ספר תהלים ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר