ג. כתבי הקודש באסלאם - הקראן וספרות החדית'

עמוד:36

כל חליתי מורכב משני חלקים : החלק הראשון הוא ה"אסנאד" " ) סימוכין - ('' כלומר , פירוט שלשלת מוסריו של החדית' מאז נמסר מפי הנביא עצמו , או מפי אחד מחבריו . שלשלת המוסרים מפורטת באסנאד מן המוסר המאוחר ביותר למוקדם . חלקו השני של הרוךית' נקרא "מקנן" " ) גוף , (" והוא תוכן המסורת . הרוךית' שלפניכם מכיל אסנאד ומתן , ועוסק בחמש המצוות החשובות ביותר באסלאם : "סיפר לנו עביד אללה בן מוסא : סיפר לנו חנצ'לה בן אבו ספיאן מפי עכךמה בן רו'אלד מפי בן עמר רצון האל על שניהם שאמר : אמר שליח האל ( כלומר , הנביא מחמד ) תפילת אללה עליו וברכתו לשלום : נבנה האסלאם על חמש , העדות שאין אלוהים מלבד אללה , ושמחמד הוא שליחו של אללה , וקיום התפילה ומתן הצדקה והעלייה לרגל וצום הךמצ'אן " . ( אלגיאמע אלצחיח , בפרק האמונה ) המצוות המופיעות בחךית ' זה ונחשבות למצוות יסוד באסלאם , מופיעות בקראן בסורות שונות . הרוךית' מלקט אותן ומציג אותן כמכלול בפני המוסלמי המאמין . החךית' מרחיב ומוסיף על הקראן בעניינים רכים . כך , לדוגמה , מתוארת באחד הרוןית'ים חוויית ההתגלות האלוהית למחמד : "סיפר לנו עבךאללה בן יוסף : הודיע לנו מאלכ מפי השאם בן עתה מפי אביו מפי עאא'שה אם המאמינים , רצון האל עליה ( עאאישה הייתה אחת מנשות הנביא : ( אודות אלחארת' בן השאם רצון האל עליו ששאל את שליח אללה ( כלומר , את הנביא מחמד ) ואמר : 'הוי שליח אללה , כיצד באה אליך התגלות ' ? ואז ענה הנביא מחמד : 'לפעמים באה אלי כמו צלצול של פעמון , וזה הקשה ביותר , והיא עוזבת אותי רק לאחר שהבנתי את שנאמר לי ' . ואמר : 'לפעמים המלאך מופיע בפני בדמות אדם ומדבר אלי ואז אני מבין את דבריו "' . ( אלגיאמע אלצחיח , בפרק "אופן ההתגלות (" ועוד נאמר בחדית ' זה , שאשת הנביא , עאא ' שה , הוסיפה על דבריו : "ראיתי שההתגלות באה אליו ביום הקור העז וכשעזבה אותו נטפה זיעה ממצחו " . ( שם < מעמד כתמ הקודש כאסלאם על-פי המסורת המוסלמית מכיל הקראן דברי אלוהים חיים , והיה קיים בשמיים מאז ומעולם , בעוד שהחךית' הוא אוסף אימרות העוסקות באורח חייו , מנהגיו ואמירותיו של הנביא מחמד , המהווים מופת לחיקוי לציבור המאמינים המוסלמים . אמיתות בשורתו של הקראן מנומקת על-ידי סגנונו הלשוני . שפת הקראן נחשבת לשפה נשגבת , שאף בן תמותה אינו יכול לחקותה ( גם לא בני התקופה שבה התגלה הקראן , שדיברו באותה השפה . ( כל המוסלמים בעולם , גם אלו שאינם דוברים ערבית , קוראים בנוסחו הערבי של הספר הקדוש , ואין אפשרות לתרגמו לשפות אחרות בזמן תפילה או קריאה טקסית אחרת . מסגד "אלג'אזאר , " עכו 1998 ,

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר