ג. כתבי הקודש באסלאם - הקראן וספרות החדית'

עמוד:34

האסלאם רואה את תכלית חייו של האדם בעבודת אלוהים , המתבטאת בקיום מצוות וחוקים . הקראן עוסק , לפיכך , בחוקים ובמצוות - לדוגמה , הוא מונה מאכלים האסורים על המוסלמי : "המאמינים ! אכלו מן הטוב שהענקנו לכם והודו לאל י ל י ה אם אותו אתם עובדים . הוא אסר עליכם לאכול את הנבלה , את הדם , את בשר החזיר ואת אשר ניזבח לאל זר , אך מי שאוכל זאת מאונס ולא מתאווה או הרגל אין בו חטא , כי אללה הוא סולח ורחמן * " . ( סורת הפרה , 2- פסוקים ( 173-172 כן עוסק הקראן בחוקי ירושה - לדוגמה , הוא מפרט את אופן החלוקה של רכוש ההורים בין ילדיהם : " אללה מצווה לכם כי חלק הבן הזכר בירושה הוא כחלק שתי בנות ; ובאין זכרים - מקבלות שתי בנות או יותר שני שלישים , ובת יחידה את חעי העיזבון * " . ( סורת הנשים , 4- פסוק ( 11 הקראן מכיל גם חלקים סיפוריים , העוסקים בחייהם של נביאים שקדמו למחמד בשלשלת הנבואה - כלומר , הפיצו לפניו את בשורת האמונה באל אחד . בין נביאים אלה ניתן למנות את נוח , אבראהים ( אברהם , ( אסמעאיל ( ישמעאל , ( אסחאק ( יצחק , ( יעקוב , יוסף , מוסא ( משה , ( דאוד ( דוד , ( שלמה , עיסא ( כלומר ישוע , ( יונה ועוד . בסיפורי הנביאים מודגשים הקשיים שהנביאים נתקלו בהם במהלך הפצת הבשורה המונותיאיסטית : עמידה מול התנגדות עובדי האלילים , שליטיהם ובני משפחות הנביאים , לעתים עד כדי איום במוות ; התמודדות עם קנאתם של בני משפחה ; הקושי להטמיע את האמונה באל אחד בקרב הציבור ועוד . פרשני הקראן רואים בסיפורי הנביאים , שנמסרו כאמור , לנביא מחמד בהתגלויות , ניסיון אלוהי לחזק את רוחו . הידיעה שקודמיו הצליחו להגשים את ייעודם למרות הסבל והקשיים אמורה הייתה להפיח בו תקווה ולעודדו . כך , לדוגמה , נאמר על נור : 1 "וזכור את נוח בקוראו אלינו , כשנענינו לו והצלנוהו עם בני ביתו מצרה גדולה , וחילצנוהו מן האנשים הרעים אשר כיחשו באותותינו והטבענו את כל החוטאים יחד * " . ( סורת הנביאים , 21- פסוקים . ( 77-76 ליוסף מוקדשת בקראן סורה שלמה . הסורה מספרת , שאחיו של יוסף קינאו בו והשליכו אותו לבור כדי להמית אותו . הוא הוצא מן הבור עלידי סוחרים שעברו במקום , ואלה הביאו אותו למצרים ומכרו אותו לפוטיפר , השר של מלך מצרים , פרעה . בעקבות יכולתו לפתור חלומות הובא אל המלך ופתר את חלומותיו , וכתוצאה מכך , הפקיד המלך בידיו את אוצר המדינה . י מתוך ; ספר הספרים של האסלאס rtrrac - תרגם מערבית ד " ר אהרון בן-שמש . © קק"ל . סורת הפתיחה מתוך קראן מהמאה ה , 14 איראן

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר