א. כתבי הקודש ביהדות - התנ"ך

עמוד:27

המגילות המופיעות בספרי כתובים עוסקות בנושאים שונים : מגילת איכה היא קינה על חורבן בית המקדש הראשון , וחיבורה מיוחס לנביא ירמיהו , מגילת אסתר עוסקת בנס שאירע ליהודים בפרס באמצעות אסתר היהודייה , שנישאה למלך הפרסי וביטלה גזירה להשמיד את היהודים במאה החמישית לפני הספירה ; מגילת קהלת , שנכתבה על-פי המסורת בידי שלמה המלך בזקנתו , מכילה אמירות שונות על חיי האדם ועל גורלו . לדוגמה , על חוסר התכלית של הקיום האנושי אומר קהלת במגילת קהלת פרק r "יט כי מקרה בני האךם ומלןךה הבהמה ומלןךה אחד להם כמות זה כן מות זה ורוח אחד לכל ; ומותר האדם מן הבהמה אין כי הכל הבל . כ הכל הולך אל מקום אחד ; הכל היה מן העפר והכל שב אל העפר . כא מי יודע , רוח בני האדם העלה היא למעלה ; ורוח הבהמה היךךת היא למטה לארץ . כב וראיתי כי אין טוב מאשר ישמח האדם במעשיו כי הוא חלקו : כי מי יביאנו לראות במה שיהיה אחריו " . מעמד התנ"ך כיהדות על-פי המסופר בספר שמות , ניתנה התורה למשה במעמד הר סיני . בין עיקרי האמונה שנוסחו עפ"י הרמב"ם , ואשר מצויים בסידור התפילה היהודי , נאמר : "אני מאמין באמונה שלמה , שכל התורה המצויה עתה בידינו היא הנתונה למשה רבינו עליו השלום ; אני מאמין באמונה שלמה , שזאת התורה לא תהא מוחלפת ולא תהא תורה אחרת מאת הבורא יתברך שמו " . הציות למצוות התורה נחשב ביהדות לתכלית החיים . במסכת אבות במשנה קבעו חז"ל , כי "על שלושה דברים העולם עומד-על התורה ( כלומר , על חיים על פי מצוות התורה , ( ועל העבודה ( כלומר , על עבודת אלוהים בבית המקדש , ( ועל גמילות החסדים ( כלומר , על ההתנהגות המוסרית של אדם כלפי חברו " . ( ( אבות , א , ב ) לימוד התורה הוא מצווה מרכזית בדת היהודית , והדבר בא לידי ביטוי באמרות רבות של חז " ל . לדוגמה , במסכת פיאה במשנה נאמר : "ואלו דברים שאדם אוכל מפרותיהן בעולם הזה , והקרן קיימת לו לעולם הבא-כיבוד אב ואם וגמילות חסדים , והבאת שלום בין אדם לחברו ; ותלמוד תורה כנגד כולם . " ( פיאה , א , א ) חז"ל טוענים , אם כן , שקיום מצוות תלמוד תורה זהה בחשיבותו לקיום מצוות מוסריות חשובות כסיוע לעניים , כיבוד הורים וסיוע לפתרון סכסוכים . רב מתפלל בבית כנסת בבודפשס , 2003

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר