א. כתבי הקודש ביהדות - התנ"ך

עמוד:26

בנביאים אחרונים נכללים 15 ספרי נבואה : ישעיה , ירמיה , יחזקאל ו12- נביאים נוספים - יונה , חגי זכריה ועוד . ספרי נבואה אלה מביאים את דבריהם של נביאים ( ראו נביא במילון מונחים ) , שונים , שפעלו בתקופת בית המקדש הראשון . חלק מן הנבואות הן נבואות תוכחה . הן מגנות את המלכים ואת העם על חטאים כמו עבודת אלילים ועושק עניים , ומאיימות בעונשים כמו כיבוש זר וחורבן בית המקדש . חלק מן הנבואות הן נבואות נחמה , המבטיחות כי בית המקדש ישוקם לאחר חורבנו וגולי בבל ישובו לארצם . אחת מנבואות הנחמה המפורסמות של הנביא ישעיה מתארת את אחרית הימים : " א ויצא T T : חט ?/ ר מגזע ? r-.. . ישי '; T ונצר : . , משרשיו tt t ? יפרה . ?_? : ? ב ונחה t t : עליו t * t רוח ה' רוח חכמה t ובינה רוח עצה t r" וגבורה t : רוח דעת ויראת ה ... ' ד ושפט בצךק דלים , והוכיח במישור לענף אךץ ; והכה ארץ בשבט פיו וברוח שפתיו ; מית רשע . ה והיה צדק אזור מתניו,- והאמונה אזור חלציו . ו וגר זאב עם כבש ונמר עם גךי יךבץ ; ועגל וכפיר ומךיא יחדו ונער לןטן נהג בם " . ( ישעיהו יא ) ספרי נתונים ספרי כתובים כוללים ספרים מסוגים שונים : ספרי מזמורים ( תהלים , שיר השירים ) ספרי הגות ( משלי , קהלת , איוב , ( ספרים המתעדים רצף של אירועים היסטוריים ( עזרא ונחמיה , דברי הימים , ( מגילות ועוד . ספר תהלים מיוחס לדוד המלך , ומכיל מזמורי תהילה לאלוהים , שחוברו בחלקם על ידיו ובחלקם על-ידי משוררים אחרים . מזמורים רבים מתוך ספר תהלים נכנסו לספר התפילה היהודי . לדוגמה , בתהלים לג נאמר : " א רננו צדיקים בה ; ' לישרים נאוה תהלה . ב הודו לה' בכנור,- בנבל $ / שור זמרו לו . ג שירו לו שיר חדש ; היטיבו נגן בתרועה . ד כי ישר דבר ה' וכל מעשהו באמונה " . ' 790 תורה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר