א. כתבי הקודש ביהדות - התנ"ך

עמוד:25

• ספר במדבר ממשיך לתאר את הליכתם של בני ישראל במדבר ומספר אודות עימותים ביניהם לבין העמים שדרך ארצותיהם רצו לעבור בדרכם לכנען . כמו כן מופיעים בספר חוקים נוספים וביניהם חוקי ירושה : "ח ואל בני ישראל תדבר לאמו : איש כי ימות ובן אין לו והעברתם את נחלתו לבתו . ט ואם אין לו בת ונתתם את נחלתו לאחיו . י ואם אין לו אחים ונתתם את נחלתו לאחי אביו " . ( פרק , ספר דברים הוא נאום הפרידה של משה לפני מותו , טרם כניסתם של בני ישראל לארץ ישראל . גם בספר זה משולבות מצוות בתיאור קורות בני ישראל במסעם , וכן מובטח לעם כי ציות לדברי אלוהים יזכה אותו בברכות , ואילו אי-ציות יגרור אחריו עונשים . וכך נאמר בפרק לי -. " טו ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המות ואת הרע . טז אשר אנכי מעוך היום לאהבה t-: - ? את ?; ה' אלהיןל : •• • ' : ? ללכת : ? : ? r בדרכיו ? : : t 1 ולשמר : מעותיו t ? וחקתיו t * ? -. : ומשפטיו t : . - t וחיית t ? t : ורבית ? t : וברכה I : — ?? ה' אלהיןל I v v : בארץ אשר אתה בא שמה לרשתה . יז ואם יפנה לבבן : ולא תשמע,- ונךחת והשתחוית לאלהים אחרים ועבךתם . יד ! הגךתי לכם היום כי אבד תאבדון : לא תאריכן ימים על האדמה , אשר אתה עבר את הירדן לבוא שמה לרשתה . " ספר נסאים ספרי יהושע , שופטים , שמואל ומלכים שייכים לקבוצת הספרים המכונה "נביאים ראשונים . " ספרים אלה מתארים את קורות בני ישראל מאז עברו את הירדן מערבה , נלחמו בעמי כנען והתנחלו בארץ . כעבור כמה דורות הקימו בני ישראל מלוכה , ומלכם הראשון היה שאול . אחריו מלך דוד , שיסד שושלת מלוכה . דוד כבש את ירושלים מידי היבוסי ( אחד מעמי כנען , ( והפך אותה לעיר בירה . בשנות מלכותו הרחיב את הממלכה והצליח להחליש את שכניהם החזקים של בני ישראל - הפלשתים . בנו של דוד , המלך שלמה , בנה את בית המקדש בירושלים , הרחיב את הממלכה ויצר קשרים עם מלכים כמו מלך צור ומלכים נוספים , בין השאר באמצעות נישואין עם בנותיהם . חכמתו התבטאה בהצלחתו לשמור על השלום במשך שנים רבות , להעשיר את הממלכה ולשפוט משפט צדק . לאחר מות שלמה התפלגה הממלכה , וספרי נביאים ראשונים ממשיכים לספר את תולדות שתי הממלכות : תולדות הממלכה הצפונית , ממלכת ישראל , מתוארים עד חורבנה בידי האשורים ( ראו אשור במילון מונחים ) בשנת 722 לפני הספירה ויציאת בניה לגלות ; תולדות ממלכת יהודה מתוארים עד הרס בית המקדש הראשון בידי נבוכדנצר מלך בבל בשנת 586 לפני הספירה . מגמת תיאור קורותיהם של בני ישראל בספרים הנדונים היא להציג את הקשר בין גורלם , הנקבע בידי אלוהים , לבין מידת הקפדתם על מילוי המצוות . לדוגמה , ספר מלכים מספר על חזקיה מלך יהודה , שסילק את הפולחן האלילי מארצו והצליח למרוד באימפריה האשורית ולהשיג עצמאות . באותן שנים ממש , תחת שלטונו של עובד האלילים הושע בן אלה , נכבשה ממלכת ישראל על-ידי האשורים ותושביה הוגלו ממנה . וכך כתוב בספר מלכים ב , פרק יח : "א ויהי בשנת שלש להוש ע בן אלה מלך ישראל מלך חזקיה בן אחז מלך יהודה ... ג ויעש הישר בעיני ה' ככל אשר עשה , דוד אביו . ד הוא הסיר את הבמות , ושבר את המצבת , וכרת , את האשרה ... ו וידבק , בה' לא סר מאחריו,- וישמר מעותיו אשר צוה ה' את משה . ז והיה ה' עמו בכל אשר יצא ישכיל,- וימת במלך אשור ולא עבדו . ח הוא הכה את פלשתים עד עזה ואת גבוליה ממגדל נוצרים עד עיר מבצר . ט ויהי בשנה הךביעית למלך חזקיהו היא השנה השביעית להושע בן אלה מלך ישראל ; ע לה שלמנאסר מלך אשור על שמרון ויי ^ ר עליה . י וילכדה מקצה שלש שנים . יא ויגל מלך אשור את ישראל , אשורה ... יב על אשר לא שמעו בקול ה' אלהיהם ויעברו את בריתו את כל אשר צוה משה עבד ה ; ' ולא שמעו ולא עשו " .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר