ג. כיצד נוצרה קהילת המאמינים בכל אחת מן הדתות?

עמוד:22

נהרג בקרב , ועד אמצע המאה השמינית לספירה שלטה בממלכה המוסלמית שושלת בית אמיה . שושלת בית אומיה ותומכיה מהווים את הפלג הסני באסלאם . צאצאיו של עלי הודחו אפוא מן השליטה על הממלכה המוסלמית , לה היו זכאים , לדעת השיעים , על-פי צו אלוהי . בטקס הנערך מדי שנה משחזרים השיעים את מותו האכזרי של רוסןן , הטוען הלגיטימי לשלטון . הם מאמינים שיום יבוא והשלטון על אומת המוסלמים יחזור לידי צאצאי עלי . השיעים מהווים היום מעל לעשרה אחוזים מתוך המוסלמים בעולם . . 1 מה תבע מחמד מאנשי מכה בראשית שליחותו ? . 2 כיצד הגיבו אנשי מכה לבשורתו של מחמד ? כיצד ניתן להסביר תגובות אלה ? . 3 מדוע התנגדו השיעים לשלטונם של שלושת הח ' ליפים שקדמו לעלי ? . 4 כיצד מבםאים השיעים את אבלם על כך שצאצאי עלי איבדו את השלטון על אומת המוסלמים ? . 5 לסיכום , עמדו על האמצעים שנקס הנביא מחמד כדי להקים קהילת מאמינים ולהתגבר על מתנגדיו . לסיכום בין משה , ישוע ranioi d' > j 7 / 7 d > dv רבים , אולם המשותף לשלושתם היא העובדה שהקדישו את חייהם להפצת האמונה ולגיבושו של ציבור המאמינים . לסיכום , כדי לענות על שאלות ההשוואה שלהלן , חזרו ועיינו בקטעים שקראתם . ם באילו סכנות עמדו משה וישוע בהיותם תינוקות ? B מהו הדמיון בין יחסם של בני ישראל למשה בראשית מסעם במדבר לבין יחסם של אנשי מכה למחמד בראשית שליחותו ? 0 כיצד הוכיח משה לבני ישראל את כוחו של אלוהים ואת החובה לציית לו ? כיצד שכנע ישוע את תומכיו באמיתות בשורתו ? האם ניתן למצוא דמיון בין האמצעים שבהם נקטו ? ? היכן פעל ישוע לפני הגעתו לירושלים ? היכן גיבש מחמד את ציבור תומכיו ונאמניו ? האם ניתן למצוא נקודות דמיון בין המקומות בהם בחרו לפעול ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר