ג. כיצד נוצרה קהילת המאמינים בכל אחת מן הדתות?

עמוד:19

האסלאם ראשיתה של דת האסלאם במאה השביעית בחצי האי ערב . מייסד הדת הוא מחמד בן עבךאללה בן עבד א !? מטלב , שנולד בשנת 570 לספירה . פירוש המונח "אסלאם" הוא כניעה וציות של האדם לאלוהים . מחמד נולד במכה . אביו נפטר עוד לפני לידתו , ואמו נפטרה בילדותו . הוא גדל בבית דודו אבו טאלב , וליווה אותו בנסיעותיו לצורכי מסחר . בבגרותו עבד כסוחר בשירותה של אלמנה אמידה בשם ח'ךיגיה , ואחר-כך התחתן אתה . החברה שמחמד חי בה הייתה חברה עובדת אלילים , והעיר מכה הייתה מרכז של פולחן אלילי . הן תושביה והן השבטים הערביים שבסביבתה נהגו לעלות לרגל למקדש הכעבה , שבו הוצבו פסלי אלים . על-פי הביוגרפיות שכתבו סופרים מוסלמים על הנביא , התרחק מחמד מאז ילדותו מן הפולחן האלילי . יום אחד , בשעה שהתבודד במערה על הר המצוי בסביבת העיר מכה , חווה התגלות אלוהית . המלאך גבריאל ירד אליו וקרא לו להאמין באל אחד : "קרא בשם ריבונך , אשר יער את האדם מדם קרוש . קרא לריבונך האציל , אשר לימד את האדם לכתוב והורה לו את אשר לא יד ע" ( סירת הדם הקרוש ( 5-1 , 96- ( מתוך : ספר הספרים של האסלאם - הקיאן . תרגם מערבית ד " ר אהרון בן-שמש © . קק " ל . ( זו הייתה הראשונה מבין ההתגלויות האלוהיות לנביא , שהתרחשו במשך 23 שנים . בכל התגלות נמסר למחמד חלק מהספר הקדוש למוסלמים , הוא הקראן . בעקבות ההתגלות החל מחמד להטיף לבני עירו לסלק את הפולחן האלילי ולהתחיל לעבוד את האל האחד . מחמד הדגיש בהטפותיו את בואו של יום הדין , שבו ישפוט האל את כל בני האדם , החיים והמתים . לדבריו , המאמינים בו והעובדים אותו יבואו על שכרם ויזכו להגיע לגן העדן , ואילו הכופרים בקיומו ייענשו בחיי נצח בגיהינום . אלפ עולי רגל מוסלמים נאספים מסביב לכעבה במכה במהלך תפילת ערב , פברואר 2002

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר