ג. כיצד נוצרה קהילת המאמינים בכל אחת מן הדתות?

עמוד:14

בפרק כד התורה מספרת על תשובת בני ישראל למשה , לאחר שמסר להם את החוקים והמצוות שאלוהים ציווה עליהם לקיים : "ג ויבא משה , ויספר ל עם את כל דברי ה , ' ואת , כל המשפטים,- ףען כל העם קול אחד , ויאמרו , כל הדברים אשר דבר ה , ' נעשה " . לאחר מתן התורה המשיך משה להנהיג את בני ישראל במסעם אל ארץ כנען . בתום המסע לפני , כניסתם של בני ישראל לארץ כנען , מת משה , וכך כתוב בספר דברים פרק לד , פסוק י : "ולא לןם נביא עוד בישראל , כמשה , אשר ידעו ה' פנים אל פנים " . 1 על-פי האגדה שקראתם בספר שמות רבה , מה אפיין את משה כמנהיג ? . 2 על אילו קשיים התלוננו בני ישראל במדבר ? . 3 כיצד סייע אלוהים למשה להתמודד עם תלונות בני ישראל ? . 4 מהו "חודו של מעמד הר סיני , על-פי ספר שמות ? . 5 לסיכום , בחרו מנהיג מן ההווה או מן העבר , אשר אישיותו מזכירה לכם את אישיותו המיוחדת של משה . ציינו : מיהו המנהיג ? אילו תכונות משותפות לו ולמשה ? כיצד השפיעו תכונות אלה על אופי מנהיגותו ? מעמד הר סיני , אבל פן , פסטל 1950 , בערך

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר