ב. כיצד נוצרה האמונה באל אחד - מונותיאיזם?

עמוד:11

אמר לו אברהם : 'אשתחווה אל האדם שמצליח לסבול את הרוח ' . אמר לו נמרודל 'אתה משטה בי בעזרת המילים . אני משתחווה רק לאש . הריני משליך אותך אל האש ויבוא אלוהיך שאתה משתחוה לו ויצילך ממנה ' . ירד אברהם לכבשן האש וניצל . ( עיבוד מתוך בראשית רבה , לח , יב ) הנצרות מתייחסת לדמותו של אברהם לא רק בספר בראשית , בברית הישנה , אלא גם בברית החדשה , הספר הקדוש לנוצרים . אברהם מוזכר בה כמופת למאמין בלא תנאי . נכונותו לציית לאל ולעמוד במבחנים קשים , כעזיבת בית אביו ולקיחת בנו לעקידה , מובאות כדוגמאות לעוצמת אמונתו . באחת מאיגרותיו המופיעה בברית החדשה , פאולוס מתייחס לברכה שאלוהים בירך בה את אברהם בספר בראשית פרק ט ; "ה ויוצא אתו החוצה ויאמר הבט נא ה'טמימה וספר הכוכבים אם תוכל , לספר אתם ; ויאמר לו כה יהיה זרען " . ; פאולוס טוען , כי אברהם אינו רק אביהם של היהודים אלא אביהם של עמים רבים נוספים . מכיוון שבשורתו של ישוע מכוונת לכלל האנושות כל בני , האדם יכולים להצטרף לברית שכרת האל עם אברהם . . 1 כיצד ניסה אברהם להפיץ את אמונתו באל האחד , על-פי הסיפור המופיע בקראן ? באילו קשיים נתקל , על-פי קצץ אלאנביאא . 2 ? ' על-פי הקסע מספר בראשית , איזו שליחות הטיל האל על אברהם , ואילו הבטחות נתן לו ? . 3 כיצד נאבק אברהם בעובדי האלילים , על-פי האגדה המופיעה בבראשית רבה ? במה דומה סיפור זה לסיפור הלקוח מקצץ אלאנביאא . 4 ?' מהו השכר לו זכה אברהם על אמונתו באלוהים , לדעת פאולוס ? . 5 לסיכום , מהן לדעתכם , תכונות אופיו של אברהם , לפי סיפורי שלוש הדתות אודותיו ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר