ב. כיצד נוצרה האמונה באל אחד - מונותיאיזם?

עמוד:10

וכך כותב אבן כתייר בקצץ אלאנביאא : ' "אחד העריצים עלי אדמות היה נמרוד בן כנעאן והוא ראה בעצמו אל . אנשים נהגו ללכת אליו ולקנות אצלו מזון וביניהם היה אברהם , כשעברו האנשים לפניו , נהג לשאול אותם : 'מי אלוהיכם ' ? והם היו עונים לו 'אתה ' . פעם עבר אברהם לפניו . שאל אותו נמרוד : 'מי אלוהיך '? ענה לו אברהם : 'אלוהי זה אשר מחיה וממית ' . אמר נמרוד : 'אני מחיה וממית . ' אמר אברהם : 'אלוהי הוא זה אשר מעלה את השמש מהמזרח , הביאנה אתה מן המערב אם תוכל ' . נדהם הכופר ( כלומר , נמרוד ) וסירב למכור לו מזון . חזר אברהם לביתו , ובדרכו עבר ליד ערימת עפר וחשב בליבה 'אקח לבני ביתי ממנו ואולי כך ישמחו כשיראו אותי נכנס אליהם ( עם סל מלא ' . ( אברהם הניח את הסל בביתו ונרדם . אשתו ניגשה לסל , פתחה אותו והנה יש בו את הטוב ביותר . לקחה אותו ובישלה ממנו אוכל . כשהתעורר אברהם הגישה לו את האוכל . אברהם , שידע כי אין מזון בביתו , שאל : 'מניין זה '? אמרה אשתו : 'מהאוכל שהבאת ' ! אז הבין אברהם שאלוהים כלכל אותו . לכן שיבח והילל את אלוהים " . אברהם מכונה באסלאם "ח'ליל אללה " - כלומר , ידידו של האל ; זאת , משום שאלוהים הציל אותו מסכנות רבות והגן עליו מאויביו לאורך כל ימי חייו . בספר בראשית בתנ '' ך ובברית הישנה מסופר , שאלוהים ציווה על אברהם לעזוב את עיר הולדתו אור והבטיח לו להיות אב לעם גדול . עוד הבטיח לו אלוהים , לאחר שהגיע במצוותו לארץ כנען , כי הארץ הזו תהיה שייכת לצאצאיו . בספר בראשית כתוב : "ויאמר ה' אל אבךם לך לן : מאךצך וממולךתך ומבית אבין : אל הארץ אשר אךאל- ואעשך ל ג י י גדול ואברכך , ואגדלה שמן ,-: והיה ברכה . ואברכה מברכיך ומקללך אאר,- ונכרכו בך כל משפחת האדמה " . ( בראשית יב , in פי בראשית רבת- תרח אבי אברהם יוצר פסלים היה . פעם אחת יצא לעיסוקיו והשאיר את אברהם למכור בחנותו במקומו . בא אדם , ביקש לקנות פסל , אמר לו אברהם : 'בן כמה אתה '? אמר a 'בן חמישים ' . אמר לג- 'אוי לו לאדם שהוא בן חמישים והוא סוגד לחפץ בן יום אחד ' . והיה מתבייש אותו אדם והולך לו . פעם אחת באה אישה עם פנכה של סולת ואמרה לאברהם : 'הנה לך , תן את הסולת לפני הפסלים ' . קם אברהם , לקח מקל ושבר אותם ושם את המקל בידו של הפסל הגדול ביותר . כשהגיע תרח אביו שאל את אברהם : 'מי שבר את הפסלים ' ? אמר לו אברהם : 'האם אוכל להסתיר ממך את מה שאירע ? ובכן , אישה אחת הביאה פנכת סולת ואמרה לי לתת אותה לפסלים . זה אמר : אני אוכל ראשון , וזה אמר : אני אוכל ראשון . לבסוף קם הגדול שבהם לקח את המקל ושבר את הפסלים האחרים ' . אמר לו תרח אביו : 'מה אתה משטה בי ? האם פסלים מסוגלים לכך' אמר לו אברהם : 'ישמעו אוזניך את הדברים שאומר פיך '! לקח תרח את אברהם ומסר אותו למלך נמרוד . אמר לו המלך נמרוד : 'השתחווה לאש ' ! אמר לו אברהם : 'אשתחווה לפני המים המכבים את האש ' . אמר לו נמרוד : 'אם כן השתחווה למים ' ! אמר לו אברהם : 'אשתחווה לעננים המביאים את המים ' . אמר לו נמרוד : 'אם כן , השתחווה לעננים '! אמר לו אברהם : 'אשתחווה אל הרוח שמביאה את העננים ' . אמר לו נמרוד : 'אם כן , השתחווה אל הרוח '!

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר