ב. כיצד נוצרה האמונה באל אחד - מונותיאיזם?

עמוד:9

אברהם נחשב בשלוש הדתות לאבי המאמינים באל אחד . על-פי המסופר בתנ '' ך , בברית הישנה ובקראן , גדל אברהם באור , עיר קטנה בצפון מסופוטמיה ( עיראק של ימינו , ( תושבי העיר , כמו תושבי כלל הממלכה , היו עובדי אלילים , ועל-פי המסורות היהודית והמוסלמית כאחד התפרנס אביו של אברהם , תרח , מייצור של צלמים - כלומר , של דמויות אלים . המסורת המוסלמית וספרות האגדה היהודית מספרות , שבנערותו סייע אברהם לאביו במכירת צלמי האלים . באחד הימים הייתה לו התגלות אלוהית . הוא הבין שהאמונה המקובלת באלים היא אמונת הבל , ושבעולם קיים רק אל אחד , בלתי נראה . מאז החל אברהם להפיץ את אמונתו החדשה נתקל בלעג ובאיכה . בני משפחתו ומכריו כעסו על שהוא פוגע הן במסורת מקודשת ועתיקה של סגידה לאלים והן במקור הפרנסה של המשפחה . הקראן מספר על מאבקו של אברהם בעובדי האלילים שבאור . בסורת הנביאים 2 ! - מסופר כיצד הוכיח אברהם לבני עמו שהצלמים ( הקרויים גם "פסילים (" אינם מייצגים אלים , אלא הם דמויות חסרות כוח . בני עמו כעסו על שהוא פוגע באמונותיהם העתיקות ורצו להרוג אותו בשריפה , אך אלוהים הציל אותו ולא נתן לאיש לפגוע בו . וכך נאמר בסורת הנביאים , 21- פסוקים '' : 69-51 ולאברהם הענקנו תבונה ויושר , כי הכרנוהו מקורם באומרו לאביו ולבני עמו : 'מה הם פסילים אלה שאתם עובדים להם ' ? והם ענו : 'מנהגי אבותינו בידינו וגם הם היו עובדים אותם ' . ואז אמר להם : 'אכן אבותיכם תעו וגם אתם נמצאים בתעייה גמורה ' , והם ענו : ' הבאת אלינו עם האמת , או אתה מן הליצנים ' ? והוא ענה : 'ריבונכם הוא אדון השמיים והארץ שהוא יצרם , ואני מן המעידים על זאת . באללה ' . אני אכין תחבולה נגד פסיליכם ברגע שתפנו ללכת . 'ואכן , בהיעדרם שבר את הפסילים לרסיסים , חוץ מן הגדול שבהם , למען יוכלו לפנות אליו . וכאשר חזרו ושאלו : 'מי הוא החוטא אשר עשה זאת לפסילינו ' ? ענה מישהו : 'שמענו אדם צעיר בשם אברהם מדבר אליהם , ' 'ויאמרו : 'הביאוהו אלינו לעיני כל האנשים למען יהיו עדים . ' ואז שאלוהו : 'האתה , אברהם , פעלת כך נגד פסילינו ' ? ויען : 'לא , כי הגדול שבהם עשה זאת . שאלו אותו , אולי יוכל לענות לכם . 'אז הודו בהרכינם ראשיהם : 'הלא תדע שאין הם מדברים ' . ויאמר להם : 'התעברו במקום אללה פסילים שלא יועילו ולא יזיקו לכם במאומה ? בושה וחרפה היא לכם ! ולאלה אתם עובדים במקום אללה ? האם לא תשכילו ' ? אך הם נועצו שוב ביניהם ויאמרו איש לרעהו 'שירפו את אברהם והצילו את פסילינו כי אנשי מעשה אנו . 'ואז ציווינו על הלהבה שלא תשלוט באברהם ורק תשמור עליו {< " . ז ח ספי הספרים של האסלאס - הקיאן . תרגם מערבית ד"ר אהרון בן-שמש . © קק"ל ( . באחד מספרי קצץ אלאנביאא' - סיפורי הנביאים , מאת פרשן הקראן וההיסטוריון אבן כתייר , מסופר על עימות בין אברהם לבין מלך אותה ארץ ( בבל ) - עריץ ושמו נמרוד . העימות בין אברהם לנמרוד נבע מכך , שאברהם היה הנתין היחיד בממלכה שסירב להודות באלוהותו של נמרוד והכריז על אמונתו באלוהים . משום כך , מנע נמרוד מאברהם מזון . אלוהים גמל לאברהם על נאמנותו ומילא את כליו במזון . סיפור העימות בין אברהם לבין המלך מבוסס על פסוק 258 מסורת הפרה2- בקראן : "האם לא חשבת על אדם זה , אשר בהבטיח אללה את הארץ לאברהם לא הכיר בריבונו של אברהם , כשאמר לו : 'ריבוני הוא זה המחייה והממית , ' וענה : 'גם אני מחיה וממית , ' ורק דברי אברהם : 'אללה מביא את השמש ממזרח , נסה אתה להביאה מן המערב' הביאו את הכופר במבוכה fen . ' " . ספר הספרים של האסלאם - הקראן . תרגם מערבית ד " ר אהרון בן-שמש © . קק " ל ( . הפסוק מספר , אם כן , על ניצחונו של אברהם , שבייש את מי שכפר בריבונות האל . ב . כיצד נוצרה האמונה באל אחד - מונותיאיזם ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר