א. כיצד החלו חיי האדם בעולם?

עמוד:7

ביהדות ובנצרות בריאת האדם מתוארת בספר בראשית - הספר הראשון באוסף הספרים המקודש ליהודים ולנוצרים , הקרוי ביהדות תנ " ך ובנצרות - הברית הישנה . באסלאם הבריאה מתוארת בקראן . הן בספר בראשית והן בקראן נאמר , שאדם ואישתו חווה חיו בתחילה בגן העדן , גן שופע מזון ומים . האל התיר להם לאכול מפירות כל העצים , אך אסר עליהם לגעת כפירותיו של עץ אחד - עץ הדעת . בני הזוג עברו על האיסור , אכלו מפרי העץ , ולכן גורשו מגן העדן על-ידי אלוהים . ספר בראשית מתאר כיצד פיתה הנחש את חווה לאכול מפרי עץ הדעת . הנחש סיפר לה , כי האכילה מפרי העץ לא תביא למותה , כפי שהזהיר האלוהים , אלא דווקא תגרום לה להבחין בין טוב לרע ולהידמות לאל עצמו . חווה אכלה מפרי העץ , ואחר-כך גרמה לאדם לאכול ממנו . חטא האכילה מפרי עץ הדעת עורר את זעמו של האל , והוא העניש אותם בעונשים קשים . האל קבע , כי הם וצאצאיהם לא יחיו לנצח , ובמהלך חייהם יעבדו קשה כדי להתקיים . בנוסף , גזר אלוהים על חווה ועל שאר הנשים , כי יסבלו מכאבי לידה ויהיו נתונות למרות בני זוגן . בספר בראשית פרק ג נאמר : "א והנחש , היה ז £ ט 1 , מכל חית השדה אשר עשה ה' אלהים ; ויאמר אל האשה : אף כי אמר אלהים : לא תאכלו מכל עץ הגן . ב ותאמר האשה אל הנחש : מפרי עץ הגן נאכל . ג ומפרי העץ אשר בתוך הגן אמר אלהים לא תאכלו ממנו- ולא תגעו r \ תמתון . ד ויאמר הנחש אל האשה : לא מות תמתון . ה כי ידע אלהים כי ביום אכלכם מטנו ונפקחו עיניכם,- והייתם כאלהים ידעי טוב ורע . ו ו תךא האשה כי טוב העץ למאכל וכי תאוה הוא לעינים ונחמד העץ להשכיל , ותלןח מפריו ותאכל ; ותתן גם לאישה עמה ויאכל . ז ותפקחנה , עיני שניהם וידעו כי עיךמם הם,- ויתפרו עלה תאנה ויעשו להם חגרת ח וישמעו את קול ה' אלהים מתהלך בגן לרוח היום ; ויתחבא האךם ואשתו מפני ה' אלהים בתוך עץ הגן . ט ויקרא ה' אלהים אל האדם ; ויאמר לו איכה . י ויאמר את קלך שמעתי בגן , ואירא כי עירם אנכי ואחבא . יא ויאמר מי הגיד לך כי עירם אתה ; המן העץ אשר צויתיך לבלתי אכל ממנו אכלת . יב ויאמר האדם : TTT T האשה T אשר \ — . נתתה T T עמדי ^ ? T הוא נתנה T I T לי מן > העץ ' ^ " T ואכל T . יג ויאמר V ה' אלהים V : לאשה T ? T מה זאת עשית,- ותאמר האשה הנחש השיאני ואכל ... יד ויאמר ה' אלהים אל הנחש כי עשית זאת ארור אתה מכל הבהמה ומכל חית השךה ; על גרונן ; תלך ועפר תאכל כל ימי חייך . טו ואיבה אשית בינך ובין האשה ובין זרעך ובין זרעה : הוא ישו פך ראש ואתה תשופנו עקב " . א . כיצד החלו חיי האדם בעולם ? פרק ראשון : סיפורים מטעים כיצד החלו חיי האדם בעולם ? כיצד נוצרה האמונה באל אחד - מונותיאיזם ? כיצד נוצרה קהילת המאמינים בכל אחת מן הדתות ? בפרק זה נכיר את סיפורי שלוש הדתות , הנותנות תשובות לשאלות אלה , הסיפורים מופיעים בספרי הקודש של שלוש הדתות וכן בספרות דתית ענפה שנכתבה במהלך הדורות . סיפורים אלה נקראים "מכוננים" משום שהם מסבירים לקהילת המאמינים מהם שורשיה ומהי משמעות קיומה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר