תוכן עניינים

עמוד:3

תוכן עניינים פרק ראשון : סיפורים מכוננים 7 א . כיצד החלו חיי האדם בעולם ? 7 ב . כיצד נוצרה האמונה באל אחד - מונותיאיזם ? 9 ג . כיצד נוצרה קהילת המאמינים בכל אחת מן הדתות ? 12 פרק שני : כתבי הקודש 23 א . כתבי הקודש ביהדות - התנ"ך 23 ב . כתבי הקודש בנצרות - הברית הישנה והברית החדשה 29 ג . כתבי הקודש באסלאם - הקיאן וספרות החדית' 33 פרק שלישי : הספרות הסמכותית והספרות המקובלת 38 א . הספרות הסמכותית כמעצבת החוק הדתי 41 ב . תרומת הספרות המקובלת לפרשנות כתבי הקודש 45 ג . תרומת הספרות המקובלת לחיזוק האמונה 47 פרק רביעי : יסודות האמונה 55 א . אלוהים , מלאכים ובני אדם 55 ב . האמונה בהתגלות 61 ג . ההשגחה ותורת הגמול 64 פרק חמישי : חובות המאמינים 73 א . חובות שבין אדם לחברו 76 ב . חובות שבין אדם לאלוהיו 79 פרק שישי : מנהיגים ונושאי תפקידים 95 א . התגבשותה של ההנהגה הדתית 96 ב . תפקידי ההנהגה הדתית 99 ג . היכרות עם מנהיגים דתיים 112 מילון מונחים 120

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר