תוכן העיניינים

עמוד:4

W ISRAEL GUIDE חובק1 Southern Coastal כל ו ; וכ ] יוונ שרנו - וו - 2001,1 לכוח 1 ; ] 1"ו - , ל"ור גז"ד ,7145 ירולש /'ינ1 לנ . ~ שו ד ו , [ טו . וון - ר , ר , וצ"ו ; ל"11 ] למישכל - ר , וצזוה ל"ור שיכודן של ידיעורז אר ] רונוז1 וטפו . י רוריו . רז"ד ,37744 ויל - וסביב 61370 ר ) ינן1קן ן י ,,,, ו ( , ] ומן ) ק . ט1 ,1 ן כן , ) ) ט 111 ילקט ) ןטי1 , לן , רח ) 1 : ון1 . ן .71.15.01 ה כמק Hol . : se ה , - ין ,. וו ] מנ ) גן כ ] ( - ) .1 ן " .1 יל ] ה 0 ד ל וכ0 ) , הק ,, יי ) ,. ) 1 ) , ין .. ל וטי . יש"וי , חי'ין , ן ] /, ה1 ,'! ןטז0 - ין . הוו - ן ] ) 1,11 ד3 6 ס 1 יע'1 .1.1.101./., רי7 4 ] ( ) ק אין לו - , עירק . לי ) כפל . לצלם , לר , ( ] ל'ט , לוזו , ט , לנווטן נמשו מידע"ו לר , פ ן טפו . זו ,. א ] ק ( ) עים רירנו בשוט צורר ; וללעוט ) ור ] 1 עי , לוקטרוני , אופטי " ו ר ] כ"נ'( 17 - נוד1 צילוט . נקלטה , איוטונט ודו"ר א /'( ] טרוני ) , לל"ייעור נכ , - נב ר ] 1 ; ריוצי"י', 11 - רוכ ) פ1 - קט /'וו': 538999 ר ~ ייוז"נ : ץ 08 ד 4 - 07 - 905 : ן ] , ( ין .11 ( ) ) 1. זה , - ים et ( ? r ו : 1 ) כ ! יי ] ן : יוי . י - ר ] - י ' מערכת ני ,., ול ר ] עו . כונ וממר קרמר עו . יכת צ /'ונוים ספי בן יוסף מפווו נ1 .11 שיר ~ ים IIQt ~ U עיצובים עו יכת לשין שרה פוסטבסק ' רבקה פנדריך בינה פאר מפתוק שרה פוסטבסק ' הפקוז רפוט נעמה סריד עיצוב וו . פי חיים שטייר עינונ עטיפי , בולקיה ראוזניץ מודאי דקלה רובינסון הבאה לדפוס והסקה : כתר ,.1 ונ"ה ל"וו .. [ ע"מ סדר וקדם OIOl : ריפטל . דפ ] ה כו . [ ו , יו ושליט 1"3 - Isr רזו Pr'inted

כתר הוצאה לאור

ידיעות אחרונות

ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר