ב. ארץ־ישראל

עמוד:60

השם ארץ יהודה היה מלכתחילה שם מצומצם , שציין את אזורה של נחלת יהודה בלבד . מרכזה של ארץ יהודה היה בין ירושלים לחברון . במרוצת הזמן נהפך השם לציון כולל של כל שבטי הדרום , ועם פילוג הממלכה היה לשמה של הממלכה הדרומית . בימי שיבת ציון היה שם זה לשמה הרשמי של הפחווה הפרסית . עם התפשטותה של ממלכת החשמונאים הורחבה משמעות השם יהודה והוחל על ארץ ישראל כולה , ובכך ירש , למעשה , את השם ארץ ישראל . שם זה נתקבל גם על ידי הכובשים הרומאים , שהפכו את האר ץ ל _^ _363 נ _013 . 11 ת 0 _\ ' 1 ץ . ? לאחר דיכוי מרד בר כוכבאהסב האדריאנוס אתשםהאיזורל _3 ח _3136 $ _( 1 ק 3 חץ 3 5 ו _0 ת _\ ' 1 כחק , אך במרוצת הזמן צומצם השם ל 3 ח _313651 ! ן בלבד . סוריה היא השם החדש המופיע במקורות ההלניסטיים במקום עבר הנהר . מוצאו של השם הוא , כפי הנראה , מן השם אשור 113 = ץ , (/\ 5 ) 5 מן הסתם על שם האוכלוסייה הארמית , שהיתה אז עיקר יישובה של סוריה . פלסטינה , לעומת זה , אינה אלא הצורה ההלניסטית של השם 9 _לשת , ארץ פלשתים ( ברי כא : לב , לד ; שמי יג : יז ; מל"א ה ; א ועוד , ( בלומר , איזור היישוב הפלשתי בחוף הדרומי של ארץ ישראל ; במקורות האשוריים מופיע השם _פלקזתו במשמעות זו . ההיסטוריון היווני הירודוטוס היה הראשו ן שהשתמש כשם 110 X 01011 _^ במשמעות נרחבת יותר , שכן העולם המערבי הכיר תחילה בעיקר את חופי הארץ . פילון האלכסנדרוני ויוסף בן מתתיהו קיבלו את השם מהירורוטוס , והארריאנוס נזקק לו כרי לדחוק את השם יהודה . הדבר אכן עלה בידו , אף שהיירונימוס בן המאה ההי לסה"נ עדיין הכיר היטב את השימוש המדיני הנרחב בשם יהודה . וכך הוא אומר בפירושו ליחי כז : יז : _3 ח _3130511 ק ץ _0113111 קק _0 3 ח 0 ח ,. 10 ( 1363 91136 כלומר , ייהודה המכונה עתה פלסטינהי . 52 יש סבורים , כי תחילה היה השם הרי יהודה שם גיאוגראפי , שציין חלק בזהריה הדרומיים של הארץ , בדומה להרי אפרים . ראה : 29 { . { . קק $ 1 , 1 ¥ ( 1938 ) , נ , 4 , ח 3 וח ; 1-. _\\ _' _3161 נוח , תולדות , עמי 56 ואילך . 55 בי מזר , יייסודה של ממלכת ארם ויחסיה עם ישראלי , בימי בית ראשון , עמי = 157-136 כנען וישראל , עמי . 269-268 עוד הפרסים שאלו את השם 11 ; _-3 נ = ) _>\[ 1 אשוח _ל גיון יעבר הנהרי , ובכך הקדימו את הסופרים היווניים , וראה להלן , עמי 6 ונ .

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר