א. ארץ כנען

עמוד:55

אמנם עשוי להתפרש גם 'בואך חמת , ' אך בביטוי 'מלבוא חמת' ( עמוס ו : יד ) אץ מקום לפירוש זה , וגם אין טעם לשימוש בשם כולל ברשימה של נקודות גבול . אך חשובות מכול הן הידיעות על עיר בשם זה באיזור שמדרום לקדש שעל האורונטס , שנשתמרו במקורות קדומים ומאוחרים . העיר כבר נזכרת , כנראה , בכתבי המארות המצריים משלהי המאה הי"ט לפני סה"נ ( מס' ( 1 \ 3 1 : 31 סמוך לשריון 1 ) ד , ) _ . ( 8 ברשימת תחותימס הג' היא נזכרת בצד ערים אחרות בבקעת הלבנון , בין בצורת לבן ( רבן \ מס' ( 10 ובין בצורת רבא ( שם , מס' . ( 82 כתיב זה מתיישב עם זה של 3 ת 3 כ , 1 _. 31 הנזכרת במכתבי אל עמארנה יחד עם קדש , דמשק וארץ עמקי שבבקעת הלבנון ( א"ע , מס' . ( 53 העדות הגיאוגראפית הברורה ביותר כלולה באנאלים של אמנחותפ הבי , שבהם נזכר ציד ביער של לבא . ( 1 \ 3 1 ) לפני כן מופיעה בהם העיר קדש שעל האורונטס , ואחרי כן נזכרת ח'שב שבארץ עמקי , מדרום לבעל בך ( טכ _93531 שבמכתבי אל עמארנה . ( היער של לבוא נזכר גם בדברי הזכרונות של רעמסס הב' על מלחמת קדש . ברשימת ערים של תגלת פלאסר הגי נזכרת העיר 1 . 36 * 11 בארץ חמת . במסלול מסעותיו 1 ) ז _61311111 מ ( 111 של אנטוניניוס מפלאקנטיה מן המאה הו' לסה"נ נזכר המקום 1 . 160 בדרך הראשית של בקעת הלבנון , בין 1 . 311 _^ 1013 ( קדש ) ובין 0115 ק _96110 ( בעל בך . ( כל המקורות האלה הולמים את לבוה , מקום שם נתגלה תל גדול , ובו שרידים למן תקופת הברונזה ועד התקופה הערבית . האתר שוכן מצפון לפרשת המים בין האורונטס לליטאני , באיזור שהיה בימי קדם מיוער ומיושב בדלילות , ובכל התקופות שימש גבול טבעי במרכז בקעת הלבנון . מדרום למקום היתה ארץ עמקי , וחדירת החיתים לתחום זה בתקופת אל עמארנה נחשבה לפלישה ברורה . עם ייסוד הפחוות האשותות עבר במקום זה הגבול הדרומי של פחוות חמת . בימי נבוכדנאצר נכללה רבלה , השוכנת על גדת האורונטס בין לבוא לקדש , בארץ חמת ( מל"ב כג ; לג ; כה : כא . ( יגבול חמתי , הנזכר בדברי יחזקאל בגבול הצפוני של ארץ כנען , אינו אלא גבולה של פחוות חמת בימיו ( יחי 01 _ח 01 0 יחי ) בצד לבוא חמת מזכיר יחזקאל את ברוחה , שהיתה אחת הערים של הדךעך מלך ארם צובא בבקעת הלבנון ( שמ"בחוח , ( ונוהגים לזהותה עם 1 יךיתאן שמדרום לבעל בך . את הזיהוי הזה מאשרת גם הנקודה השנייה , צךד , ששמה נשתמר עד היום בשם הכפר צדאד שממזרח לשריון , סמוך לדרך בין דמשק לחומץ , כ 50 ק"מ מצפון מזרח ללבןה . צדד שוכנת בגבול המדבר , ושתי הנקודות שלאחריה הן אפוא שתי נאות המדברשממזרח לצדד .- רווארין , היא _זפרונה ( זפר 1 ן , ( _וקךיתין , הלוא היא חצר עינן . בגבול הצפוני שממערב ללבוא חמת נזכרת רק נקודה אחת י הר ההר , שם המורה על פסגה מקודשת , כמו הור ההר שבנגב . הכוונה מן הסתם לאחת הפסגות הצפוניות של הרי הלבנון 31 ראה : ב' מזר , _ארץ ישראל , ג , ירושלים תשי"ד , עמי = 26 כנען וישראל , עמי 32 . 51 ראה : 246 . ק £ 7 , א 33 . 4 ראה 153 1 . : . קק 34 £ . _£ _1161 , 21 ) , 11 _^ _XX ( 1954 ) , ראה : לאקנביל , ב , סעיף 35 . 821 ראה אליגר ( לעיל , הערה , ( 30 עמי 34 ואילך . : 36 _. _ק _( _1958 _) _, _י 128 ; _^ _XX _^\ _. _ק 159 _;^ _, _^\ _150 _\\^ £ , 2 £ > 1 ¥ , _^ _. _XX _( _1954 _) _, . ק .. 1111 ( 11 , 201 ¥ , 011 ( 1930 ) , 37 96 ראה : 153-161 . קק 38 \' . _^ 1131001 , / £ / , 111 ( 1953 ) , אליגר ( לעיל , הערה 39 . ( 30 יחזקאל גורס סבךים , במקום זפרון . היו חוקרים שקישרוהו עם קזפךוים שבסוריה ( מל"ב יז : כד , לא ; יח 91 יט : יג . (

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר